Osoby korzystające z programu Excel 2016 mają do dyspozycji nowy sposób wizualizacji sprawozdań finansowych. Zaletą jest to, że wykresy te są łatwe do utworzenia - o ile jesteś świadomy pewnych niuansów - ale wadą jest to, że nie można ich udostępniać nikomu, kto korzysta z programu Excel 2013 lub starszego.

Wiemy, że często trudno jest ocenić rachunek zysków i strat po prostu rzucając na niego okiem. Liczby szybko zlewają się ze sobą i często nie ma odniesienia do tego, jak liczby przepływają od całkowitego przychodu do dochodu netto. Pomocne może być utworzenie wykresu kaskadowego.

Aby utworzyć wykres kaskadowy w programie Excel 2016, należy najpierw utworzyć podsumowującą wersję rachunku zysków i strat, która powinna zawierać tylko główne sumy lub sumy częściowe. Następnie, jak pokazano na rysunku 1:

 1. Kliknij dowolną komórkę w podsumowanym rachunku zysków i strat.
 2. Wybierz menu Wstaw w programie Excel 2016.
 3. Wybierz Zalecane wykresy.
 4. Wybierz kartę Wszystkie wykresy w oknie dialogowym Wstaw wykres.
 5. Wybierz Wykres wodospadowy.
 6. Kliknij OK.
 7. W arkuszu pojawi się wykres wodospadowy. Początkowo wykres wodospadowy będzie płynął pod górę, co jest fizyczną niemożliwością. Jest to niuans, który należy przezwyciężyć.

Rysunek 1: Wykonaj poniższe kroki, aby utworzyć wykres wodospadowy w programie Excel 2016.

 1. Jak pokazano na rysunku 2, powoli kliknij dwa razy na kolumnę Gross Profit; co oznacza kliknięcie, pauzę, a następnie ponowne kliknięcie, aby wybrać tę pojedynczą kolumnę.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy kolumnę Gross Profit.
 3. Z menu kontekstowego wybierz opcję Ustaw jako sumę.
 4. Powtórz kroki od 8 do 10 dla wszystkich kolumn sum częściowych.
 5. Jak pokazano na rysunku 2, prawidłowo ukończony wykres kaskadowy będzie płynął w dół od lewej do prawej i zapewni kontekst do tego, jak początkowa liczba po lewej stronie została podzielona.

Ilustracja2: Aby zapewnić tendencję spadkową, należy wyznaczyć sumy częściowe na wykresie.

Jak pokazano na rysunku 3, istnieje dodatkowy haczyk, o którym należy pamiętać w odniesieniu do wykresów kaskadowych. Jeśli utworzysz taki wykres w programie Excel 2016, nie będziesz mógł udostępnić skoroszytu nikomu, kto korzysta z wcześniejszej wersji programu Excel, bez ryzyka utraty wykresu kaskadowego. Jednym ze sposobów na udostępnienie wykresu kaskadowego osobie korzystającej z wcześniejszej wersji programu Excel jest skopiowanie wykresu i wklejenie go jako obraz, jak pokazano na rysunku 4. Obrazu nie można edytować, ale przynajmniej można go użyć do przekazania informacji finansowych w formie wykresu.

Rysunek 3: Wykresy wodospadowe zostaną zniszczone, jeśli ktoś korzystający z programu Excel 2013 lub wcześniejszego zapisze skoroszyt.

Rysunek 4: Wklejenie obrazu wykresu wodospadowego do nowego skoroszytu jest bezpiecznym sposobem udostępniania wykresów wodospadowych użytkownikom, którzy nie mają programu Excel 2016.