Dla każdej firmy istotne jest, aby pamiętać o podstawowych zasadach rachunkowości w celu zapewnienia jak najdokładniejszej sytuacji finansowej. Twoi klienci i interesariusze utrzymują zaufanie do Twojej firmy, więc rejestrowanie wiarygodnych i potwierdzonych informacji jest kluczowe. Jakie jest 5 podstawowych zasad rachunkowości? Aby lepiej zrozumieć te zasady, przyjrzyjmy się, czym one są.

1. Zasada ujmowania przychodów

Kiedy rejestrujesz informacje o swojej działalności, musisz wziąć pod uwagę zasadę rozpoznawania przychodów. Jest to okres czasu, w którym przychody są rozpoznawane w rachunku zysków i strat Twojej firmy. Aby przychody były rozpoznawane w okresie, w którym świadczone były usługi, jeżeli stosujesz zasadę memoriałową, jeżeli stosujesz zasadę kasową, przychody muszą być rozpoznawane w okresie, w którym otrzymano środki pieniężne.

2. Zasada Kosztowa

Rejestrowanie aktywów w momencie zakupu produktu lub usługi pomaga w utrzymaniu porządku w wydatkach firmy. Ważne jest, aby rejestrować cenę nabycia wszystkiego, na co wydajemy pieniądze i prawidłowo rejestrować amortyzację tych aktywów.

3. Zasada współmierności

Koszty powinny być dopasowane do przychodów rozpoznanych w tym samym okresie obrachunkowym i ujmowane w okresie, w którym zostały poniesione. Jeżeli w danym okresie rozpoznano przychody ze sprzedanych produktów lub usług, to należy również rozpoznać koszty tych rzeczy.

4. Zasada pełnej jawności

Informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych powinny być kompletne, tak aby nic nie wprowadzało w błąd. Dzięki temu ważni partnerzy lub klienci będą wiedzieć o istotnych informacjach dotyczących Twojej firmy.

5. Zasada obiektywizmu

Dane księgowe powinny być konsekwentnie dokładne i wolne od osobistych opinii. Upewnij się, że dane są również poparte dowodami, które mogą obejmować vouchery, paragony i faktury. Posiadanie obiektywnego punktu widzenia, w tym przypadku, pomaga polegać na wynikach finansowych. Na przykład, Twój punkt widzenia może nie być obiektywny, jeśli kiedyś pracowałeś dla tej samej firmy, dla której teraz jesteś audytorem, ponieważ Twoje relacje z tym klientem mogą wpływać na Twoją pracę.

Teraz, gdy masz już to wszystko, posuwanie się naprzód z pozycjonowaniem finansowym Twojej firmy będzie bezproblemowe.