Jako właściciel firmy księgowej, która specjalizuje się w pomocy małym i średnim firmom oraz organizacjom non-profit, pomogłem wielu klientom uporządkować swoje księgi i zaoszczędzić pieniądze. Podczas procesu zakładania firmy, nie jest łatwo uporządkować księgi po tym, jak zaniedbywali je przez dłuższy czas. W wielu przypadkach właściciel/dyrektor skupiał się na klientach, członkach i/lub uczestnikach programu, a księgowość i inne procesy biurowe ginęły w natłoku spraw. Może to być bardzo szkodliwe na dłuższą metę, ponieważ bardziej kosztowne i czasochłonne jest poprawianie ksiąg po fakcie, niż stworzenie dobrego systemu na samym początku.

Oto kilka ważnych powodów, dla których dobra księgowość ma znaczenie i jak zła księgowość może zaszkodzić Twojej firmie:

Podejmuj lepsze decyzje biznesowe
Czy kiedykolwiek otrzymałeś złe wskazówki? Jeśli tak, to prawdopodobnie znalazłeś się w złym miejscu i straciłeś cenny czas, zanim dotarłeś do celu. Te same frustracje mogą wystąpić, jeśli zapisy finansowe są niedokładne i nieaktualne.

Twoje sprawozdania finansowe są mapą do podejmowania rozsądnych decyzji biznesowych dotyczących Twojej praktyki. Niedokładne zrozumienie stanu finansowego, w tym kluczowych wskaźników wydajności, może prowadzić do podejmowania błędnych decyzji, które mogą mieć wpływ na działalność firmy. Na przykład, w krótkim okresie czasu, jeśli nie rozumiemy wpływów i wypływów gotówki, możemy mieć do czynienia z debetami na koncie, opóźnieniami w opłatach i trudnościami w terminowym wypłacaniu wynagrodzeń. W dłuższej perspektywie, jeśli nie znamy rentowności sprzedaży, możemy przegapić okazje do zainwestowania zasobów w bardziej dochodowe gałęzie biznesu i wyrzucić z zapasów mniej dochodowe produkty. Podobnie w organizacjach non-profit, jeśli nie znasz prawdziwych kosztów swoich programów, możesz podejmować złe decyzje dotyczące tego, w które programy zainwestować więcej środków. Tym nieprzyjemnym sytuacjom można zapobiec, prowadząc dokładne księgi i rejestry oraz poświęcając czas na ich zrozumienie i zrozumienie, w jaki sposób mogą one pomóc w zarządzaniu działalnością.

Ułatwienie opcji finansowania
Czy chcesz rozwijać swoją działalność? Aby to zrobić, być może trzeba będzie zakupić nowy sprzęt i technologię lub dokonać ulepszeń dzierżawionych w swoim biurze. Jak wiele organizacji, być może będziesz musiał skorzystać z możliwości kredytowych. W takim przypadku potencjalni wierzyciele będą chcieli sprawdzić zdolność finansową do spłaty pożyczki, dlatego posiadanie aktualnych sprawozdań finansowych jest koniecznością. Złe prowadzenie ksiąg rachunkowych może spowodować spustoszenie w zdolności do uzyskania finansowania potrzebnego do osiągnięcia celów rozwojowych. Co ważniejsze, dokładne zrozumienie swojego statusu finansowego może pomóc w podjęciu decyzji, czy jesteś w stanie się rozwijać i co będzie potrzebne do podtrzymania działalności.

Zarządzaj ryzykiem związanym z przestrzeganiem przepisów podatkowych
Dokładna dokumentacja finansowa jest niezbędna do prawidłowego wypełniania deklaracji podatkowych i może zminimalizować szanse na kontrolę i/lub poniesienie kar podatkowych. Firmy, które mają złe praktyki księgowe, zazwyczaj składają zeznania z opóźnieniem i/lub nie posiadają odpowiedniej dokumentacji na poparcie swoich rozliczeń. To podnosi czerwoną flagę z IRS. Jeśli zostaniesz skontrolowany i nie będziesz w stanie udowodnić swoich dochodów i odliczeń, rezultaty mogą być kosztowne dla Twojej organizacji.

Uporządkuj swoją dokumentację
W początkowej fazie działalności, zrozumiałe jest, że skupiasz się na obsłudze klientów, klientów i uczestników programu. Jednak, aby Twoja firma lub organizacja non-profit mogła się rozwijać, musisz mieć jasny i dokładny obraz swojego statusu finansowego - innymi słowy, dobra księgowość ma znaczenie! Abyś mógł nadal inwestować swój czas i energię w to, co najważniejsze, rozważ korzyści płynące ze zlecenia wszystkich lub części funkcji księgowych renomowanej firmie outsourcingowej. Doświadczony profesjonalista może nie tylko pomóc w utrzymaniu dokładnych i terminowych zapisów finansowych, ale także pomóc poprawić swoje operacje back-office poprzez usprawnienie procesów i zintegrowanych rozwiązań technologicznych. Prowadzi to do podejmowania lepszych decyzji finansowych związanych z prowadzoną praktyką.