Dlaczego wskaźniki metryczne i KPI są ważne dla biznesu

Ostatnie badania dotyczące małych i średnich przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych wykazały:

  • 50% firm, które śledzą metryki w czasie rzeczywistym, zrealizowało wszystkie swoje cele w ciągu ostatnich 12 miesięcy w porównaniu z zaledwie 24% firm, które nie śledziły metryk w czasie rzeczywistym.
  • 92% firm, które śledziły swoje wskaźniki w czasie rzeczywistym, zrealizowało część lub wszystkie swoje cele w ciągu ostatnich 12 miesięcy - w porównaniu do 64% firm, które nie śledziły ich w czasie rzeczywistym.
  • Tylko 14 proc. firm SMB monitoruje swoje KPI w czasie rzeczywistym.

Wynika z tego, że małe i średnie przedsiębiorstwa, które śledzą i monitorują swoje wskaźniki w czasie rzeczywistym, odnoszą dwa razy większy sukces niż te, które tego nie robią.

Wszystkie KPI są metrykami, ale nie wszystkie metryki są KPI. Metryki i KPI są czasami mylone i używane zamiennie, co jest zrozumiałe, ponieważ są one podobne. Jednak różnica między nimi tkwi w tworzeniu i wdrażaniu planu strategicznego organizacji.

 

Co to są KPI?

KPI (Key Performance Indicators) to zestaw kwantyfikowalnych pomiarów używanych do oceny ogólnej długoterminowej wydajności firmy. KPI definiują strategię i pomagają określić, czy firma osiąga swoje cele strategiczne, finansowe i operacyjne.

KPI są często monitorowane:

  • Finansowe - przychody i marże zysku
  • Obsługa klienta - satysfakcja klienta, wartość życiowa klienta, koszt pozyskania klienta
  • Wydajność - ogólna efektywność, procesy, wydajność operacyjna
  • Zatrudnienie - rotacja pracowników, wakaty, wydajność pracowników.

 

Metryki wyjaśnione

Podobnie jak KPI, metryki również śledzą i dostarczają danych na temat standardowych procesów biznesowych firmy, ale są mniej krytyczne w porównywaniu i mierzeniu wydajności względem celu strategicznego. Metryki są ważne w osiąganiu celu, ale to tylko punkt danych, który nie jest wyraźnie powiązany z celem. Metryki śledzą proces, a KPI śledzą osiągnięcie celu lub zadania.

 

Dlaczego KPI i metryki są ważne dla firm?

  • Mierzy wyniki finansowe
  • Zwiększa rentowność
  • Zwiększa wzrost biznesu
  • Koncentruje cele i strategie
  • Zapewnia sposób na sprawdzenie, czy Twoja strategia działa.
  • Skupia uwagę pracowników na tym, co ma największe znaczenie dla sukcesu
  • Pomaga analizować wydajność
  • Monitoruje kondycję firmy
  • Uwydatnia wszelkie problemy, które w przeciwnym razie mogłyby pozostać niezauważone, co oznacza, że efektywność i produktywność są zwiększone.