W związku z orzeczeniem Wayfair, które rozszerzyło obowiązki związane z poborem podatku od sprzedaży, Twoi klienci posiadający klientów w wielu stanach badają możliwość zautomatyzowanego obliczania podatku od sprzedaży oraz innych podatków pośrednich.

Znalezienie sposobu na usprawnienie procesu ściągania należności jest kluczowe, ponieważ nikt nie chce już dłużej zajmować się tym ręcznie. Automatyzacja jest również kluczowa - zaawansowane możliwości zautomatyzowanych narzędzi do obliczania podatku od sprzedaży zostały nawet wspomniane przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych w sprawie Wayfair jako czynnik łagodzący na korzyść wycofania przez Sąd nieco przyjaznego sprzedawcy standardu fizycznej obecności.

Połączenie możliwości geolokalizacji, obliczeń w czasie rzeczywistym opartych na chmurze, natychmiastowego zastosowania aktualnych stawek oraz baz danych określających podatek od produktów i usług w wielu stanach są dostępne w ciągu mikrosekund przez Internet, tworząc podstawową infrastrukturę nowoczesnej automatyzacji podatku od sprzedaży opartej na chmurze.

Istnieje wspólny wątek biegnący przez wszystkie te elementy oprogramowania do obliczania podatków w chmurze: szybkość, z jaką te funkcje są realizowane, jest naprawdę niezwykła. W połączeniu z nowoczesnymi procesami płatności, podatki od sprzedaży są rutynowo obliczane i płacone sprzedawcy w mniej niż sekundę w nowoczesnej przestrzeni e-commerce.

Podatki od sprzedaży zebrane w imieniu państwa lub innych organów rządowych są przechowywane w zaufaniu przez sprzedawców, dopóki fundusze są przekazywane przez tego sprzedawcę do państwa lub rządu lokalnego. "Trzymane" jest również nieco mgliste, w niektórych przypadkach, mogą być przechowywane przez ponad 50 dni, nawet dla w pełni zgodnego sprzedawcy składającego miesięczne deklaracje. Dodając do tego prędkość przepływu pieniędzy państwowych - ekstremalnie spowolnioną na drodze do funduszy rządowych w całym kraju - otrzymujemy frustrujący proces.

Natychmiastowa dokładna kalkulacja, którą zapewniają zautomatyzowane rozwiązania w zakresie podatku od sprzedaży, zaczyna inspirować władze skarbowe, które uważają, że to opóźnienie czasowe jest szkodliwe dla ich zdolności do wydawania pieniędzy. Skoro mamy obliczenia i pobór w czasie rzeczywistym, dlaczego nie mielibyśmy mieć raportów i przekazów w czasie rzeczywistym? A ponieważ świat podatków potrzebuje więcej akronimów ... oto jeden, który może być nowy dla niektórych z was: RTIR, Real-Time Invoice Reporting.

Węgry dają szansę

W lipcu 2018 roku Węgry zaczęły wymagać raportowania w czasie zbliżonym do rzeczywistego podatku od wartości dodanej (VAT) dla niektórych rodzajów sprzedaży. Chociaż nowe zasady dotyczą tylko podmiotów, które są zarejestrowane jako podatnicy VAT na Węgrzech i transakcji między przedsiębiorstwami powyżej określonego progu, łatwo jest zobaczyć przyszłość, w której raportowanie w czasie rzeczywistym i przekazywanie informacji od sprzedawców do organów skarbowych staje się konwencjonalne.

Jak to działa? Dane dotyczące sprzedaży są przekazywane z systemu księgowego lub ERP sprzedawcy do oprogramowania do zarządzania podatkami, które przekształca dane do schematu sprawozdawczego wymaganego przez nowe prawo. Ten krok musi nastąpić natychmiast po wystawieniu faktury sprzedaży przez system ERP - ingerencja człowieka w międzyczasie jest zabroniona. Przepisy węgierskie przewidują 24-godzinne okno czasowe na dokonanie przelewu i zakończenie raportowania.

W trakcie tego procesu zablokowane faktury mogą być przesyłane pojedynczo lub w partiach do 100 faktur na raz. W momencie składania faktury podatnik otrzymuje elektroniczny token, który jest używany do przesyłania partii zablokowanych faktur.

Token działa tylko przez około pięć minut. Następnie do faktury zostaje nadany elektroniczny numer referencyjny. Numer ten nie musi być jednak wydrukowany na fakturze, ponieważ jest to jedynie odniesienie dla potencjalnych przyszłych audytów.

Spojrzenie w przyszłość

Istnieje wiele problemów i wyzwań związanych z wdrożeniem systemu RTIR, z których większość nie zostanie rozwiązana przez samych księgowych i specjalistów podatkowych. Niemniej jednak, pewne kwestie przychodzą na myśl: Dla państw, ich inwestycja w zaprojektowanie i wdrożenie systemu RTIR może znacznie zmniejszyć opóźnienie od momentu pobrania podatku przez sprzedawców do momentu raportowania i przekazania go państwom.

Ponadto, Węgry oczekują, że system RTIR zredukuje uchylanie się od płacenia podatku VAT, więc być może państwa podniosłyby ten sam argument. Ostatecznie, system RTIR może służyć do stopniowej eliminacji struktury zgodności opartej na formularzach, którą poznaliśmy - i którą czasami gardzimy.

Z drugiej strony, system RTIR może skomplikować sytuacje takie jak zwroty lub ulgi, szczególnie w przypadku, gdy stawki zmieniały się w czasie.