Często trudno jest uzyskać miarę liczb w arkuszu kalkulacyjnym, ale Excel oferuje wiele technik wizualizacji danych.

W tym artykule opiszę, w jaki sposób można zastosować formatowanie mapy cieplnej do kolumny z liczbami. Dokonamy tego za pomocą funkcji formatowania warunkowego dostępnej w menu głównym programu Excel.

Rysunek 1 przedstawia poszczególne kroki:

 1. Kliknij dowolną pojedynczą komórkę na liście.
 2. Wybierz menu Dane programu Excel.
 3. Kliknij polecenie Sortuj Z-A, aby posortować liczby od najwyższej do najniższej.
 4. Zaznacz liczby, które chcesz sformatować.
 5. Wybierz Formatowanie warun kowe z menu Narzędzia główne programu Excel.
 6. Wybierz Skale kolorów z menu Formatowanie warunkowe.
 7. Wybierz schemat kolorów. Excel oferuje podgląd na żywo po najechaniu kursorem na każdy schemat, dzięki czemu będziesz mógł zobaczyć jego wpływ, zanim się na niego zdecydujesz.
 8. Liczby są teraz sformatowane jako mapa cieplna.

Rysunek 1: Funkcja formatowania warunkowego Color Scales ułatwia tworzenie map ciepła.

Jak widać, formatowanie warunkowe Color Scales jest łatwe do zastosowania, ale niestety jest ograniczone do komórek zawierających liczby. Nie można użyć skali kolorów do sformatowania całego wiersza. Możesz ręcznie utworzyć reguły formatowania warunkowego, które sformatują całe wiersze.

Wprowadź swój adres e-mail, aby zapisać się do naszego newslettera i co tydzień otrzymywać najlepsze informacje z AccountingWEB.Enter email address *Enteremail address
Sign up

Należy pamiętać, że pierwsze kroki na rysunku 1 obejmowały sortowanie danych. Jest to krok opcjonalny, ale zapewnia płynniejszy wygląd mapy cieplnej. Rysunek 2 ilustruje dwa problemy, które mogą wystąpić, jeśli dane nie zostaną posortowane przed zastosowaniem formatowania warunkowego.

W tym scenariuszu dane nie zostały posortowane przed zastosowaniem formatowania warunkowego Color Scale:

 1. Komórki, które chcesz posortować, mogą być już wstępnie wybrane po zastosowaniu formatowania warunkowego, ale jeśli nie, wybierz zakres liczb.
 2. Wybierz menu Dane programu Excel.
 3. Wybierz polecenie Sortuj Z-A.
 4. Wybierz opcję Kontynuuj z bieżącym wyborem w oknie dialogowym Ostrzeżenie o sortowaniu. Ma to na celu zilustrowanie pewnego niuansu w programie Excel.
 5. Kliknij przycisk Sortuj.
 6. Większość, ale nie wszystkie liczby znajdują się teraz w niewłaściwej pozycji. Błąd ten pojawia się, gdy użytkownik niepotrzebnie zaznaczy część listy, a nie pojedynczą komórkę na liście.
 7. Kliknij polecenie Cofnij na pasku narzędzi Szybki dostęp programu Excel lub naciśnij klawisz Ctrl-Z, aby cofnąć sortowanie i przywrócić pierwotną kolejność.

Rysunek 2 : Pozostawienie wybranej części listy podczas sortowania może spowodować pomieszanie danych.

Jeśli zmienisz zdanie co do zastosowania formatowania warunkowego, kliknij Cofnij natychmiast po zastosowaniu formatowania lub wykonaj czynności pokazane na rysunku 3:

 1. Wybierz menu główne programu Excel.
 2. Wybierz polecenie Formatowanie warunkowe.
 3. Wybierz polecenie Wyczyść reguły.
 4. Wybierz polecenie Wyczyść reguły z całego arkusza.

Rysunek 3 : Formatowanie warunkowe można usunąć z całego arkusza lub tylko z wybranych komórek.

Jeśli zastosowałeś formatowanie warunkowe w innych obszarach arkusza, możesz zamiast tego zaznaczyć komórki zawierające formatowanie warunkowe i wybrać polecenie Wyczyść reguły z wybranych komórek.