AKTUALIZACJA/KOREKTA: Poprzednia wersja tego artykułu została napisana na podstawie wersji beta programu Excel 2013. Wówczas włączenie opcji Wyłącz przyspieszenie sprzętowe w sekcji Zaawansowane w opcjach programu Excel wyłączało animację, ale ta technika już nie działa. Dziękujemy wszystkim komentatorom, którzy wnieśli poprawki do tego artykułu, gdy jego poprzednia wersja była dostępna online. Na końcu tego wpisu znajduje się uaktualniona informacja o tym, jak wyłączyć animację arkusza w Excelu.

Excel 2013 jest już dostępny i w dużej mierze przypomina Excel 2007 i 2010, ale posiada kilka nowych funkcji, takich jak polecane wykresy i tabele przestawne, wypełnianie błyskawiczne, szybka analiza, widok Power View i wiele innych. Będę omawiał te funkcje w kolejnych artykułach, ale najpierw chciałbym pokazać, w jaki sposób można wyłączyć te atrakcyjne dla oka funkcje.

Dla porównania, arkusze w Excelu 2010 i wcześniejszych były dość skromne. Po naciśnięciu klawisza Enter kursor z łatwością przechodził do następnego wiersza. W Excelu 2013 kursor chce się upewnić, że użytkownik wie, że przechodzi do następnego wiersza, więc sam się tam przeskakuje. Gdy zmieniasz formułę, liczby, zanim się ustawią, obracają się jak w automacie do gry. Kliknij kilka komórek w prawo, a kursor wizualnie znajdzie się na swoim miejscu.

Te funkcje są zapewne pomocne dla nowego pokolenia, które nigdy wcześniej nie miało do czynienia z arkuszem kalkulacyjnym, ale dla wieloletnich użytkowników arkuszy kalkulacyjnych to prawie jak atak padaczki. Na szczęście w programie Excel 2013 istnieje prosty sposób na złagodzenie animacji. Jak pokazano na rysunku 1, kliknij Plik, wybierz Opcje, a następnie Zaawansowane. Przewiń w dół do sekcji Wyświetlanie, a następnie włącz ustawienie Wyłącz sprzętową akcelerację grafiki. Potraktuj to jako opcję "proszę wyłączyć wszystkie bajery". Kliknij OK i znów możesz spokojnie pracować z arkuszami kalkulacyjnymi. ZOBACZ AKTUALIZACJĘ PONIŻEJ

Rysunek 1: Włączopcję Wyłącz sprzętową akcelerację grafiki, aby wyłączyć animację arkusza Zobaczaktualizację poniżej

Na wszelki wypadek po zmianie tego ustawienia w programie Excel 2013, jak pokazano na rysunku 2, wybierz polecenie Plik, a następnie Konto. Na tym ekranie można zmienić motyw pakietu Office na ciemnoszary, aby dodać nieco kontrastu do domyślnego, surowo białego interfejsu użytkownika. Na tym ekranie można również wylogować się z programu Excel po zalogowaniu się za pomocą łącza Zaloguj się w prawym górnym rogu lub za pośrednictwem sklepu Office Apps. ZOBACZ AKTUALIZACJĘ PONIŻEJ

Rysunek 2: Ustaw motyw Office na ciemnoszary, jeśli domyślny motyw programu Excel 2013 wydaje Ci się zbyt surowy.

Przeczytaj więcej artykułów autorstwa Davida Ringstroma.

AKTUALIZACJA:

Oto prosty sposób na złagodzenie animacji w programie Excel 2013, widocznej na rysunku 1, który opiszę tutaj:

1. Wejdź do Panelu sterowania systemu Windows:

  • Windows 7: Kliknij przycisk Start, a następnie Panel sterowania.
  • Windows 8: Na pulpicie kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Windows i wybierz Panel sterowania. Lub na ekranie startowym (znanym również jako interfejs Metro) zacznij wpisywać słowa Panel sterowania, aby pojawiła się ikona Panelu sterowania.

2. W Panelu sterowania wybierz opcję Łatwość użytkowania (skrót klawiaturowy: naciśnij klawisz Windows-U, aby przejść bezpośrednio do tego okna bez uprzedniego uruchamiania Panelu sterowania w kroku 1 powyżej).

3. Przewiń w dół i kliknij łącze Użyj tego komputera bez wyświetlacza.

4. Przewiń w dół i kliknij pole wyboru Wyłącz wszystkie niepotrzebne animacje (kiedy to możliwe).

5. W razie potrzeby kliknij przycisk OK lub zamknij wszystkie okna ekranowe.

Rysunek 1: Aby wyłączyć animację arkusza w programie Excel 2013, można użyć Panelu sterowania systemu Windows.

Drugim sposobem na poprawienie komfortu pracy w programie Excel 2013 jest dostosowanie motywu, jak pokazano na rysunku 2. Wybierz polecenie Plik, a następnie Konto. Na tym ekranie możesz zmienić Tło pakietu Office na Brak, aby wyłączyć zbędne elementy dekoracyjne. Zalecam również zmianę Motywu pakietu Office na Ciemnoszary, aby dodać trochę kontrastu do domyślnego, surowo białego interfejsu użytkownika. Na tym ekranie można również wylogować się z programu Excel po zalogowaniu się za pomocą łącza Zaloguj się w górnym rogu lub za pośrednictwem sklepu Office Apps. Należy jednak pamiętać, że aktualizacja do systemu Windows 8 bezceremonialnie łączy komputer z kontem Windows Live lub Microsoft, co oznacza, że nie można już po prostu wylogować się z pakietu Office. Aby to naprawić, należy utworzyć nowe konto w systemie Windows 8.

Rysunek 2: Ustaw motyw pakietu Office na ciemnoszary, jeśli domyślny motyw programu Excel 2013 wydaje Ci się zbyt surowy.