Jeśli korzystasz z programu Microsoft Excel od dłuższego czasu, prawdopodobnie zdałeś sobie sprawę, że ma on zupełnie inną relację ze Schowkiem systemu Windows niż jakakolwiek inna aplikacja, z której mogłeś korzystać.

Celowo wybrałem słowa "miał", ponieważ w końcu Microsoft Excel 2016 nie będzie już czyścił schowka, gdy podejmiesz jakiekolwiek działanie niezwiązane z wklejaniem danych. Najpierw opiszę, jak ta funkcja działała w przeszłości, a następnie pokażę, czego można się spodziewać w przyszłości, jeśli korzystasz z wersji programu Microsoft Excel opartej na subskrypcji Office 365.

Załóżmy, że zaznaczyłeś i skopiowałeś zakres komórek, a następnie zauważyłeś, że chcesz pogrubić górny wiersz. Po zaznaczeniu tych komórek i kliknięciu ikony pogrubienia, nagle to, co zostało skopiowane do schowka, przestaje tam być - trzeba ponownie zaznaczyć i skopiować dane.

Odwrotnie, spróbujmy zrobić to w Excelu 2016:

1. Zaznacz dowolny zakres komórek.

2. Kliknij polecenie Kopiuj lub naciśnij Ctrl-C.

3. Zaznacz inny zakres komórek.

4. Naciśnij Ctrl-B , aby pogrubić te komórki.

5. Zauważ, że zaznaczenie skopiowanych komórek jest nadal prawidłowe i gotowe do wklejenia bez konieczności ponownego zaznaczania zakresu.

Rysunek 1: Excel 2016 zachowuje to, co zostało skopiowane do schowka, niezależnie od działań niezwiązanych z wklejaniem.

Jest to tylko jedno z wielu udoskonaleń, które zostały dodane od czasu pierwszego wydania programu Excel 2016. Pisałem już wcześniej, że takie funkcje mogą powodować problemy z kompatybilnością, takie jak wykres lejkowy i funkcje arkusza, takie jak TEXTJOIN, CONCAT, IFS, MAXIFS i tak dalej.

W przeciwieństwie do niektórych firm programistycznych, które zmusiły wszystkich użytkowników do korzystania z platform opartych na subskrypcji, Microsoft przyjmuje inne podejście. Nadal można zakupić wieczyste licencje na pakiet Office 2016, z których można korzystać tak daleko w przyszłości, jak pozwala na to technologia. Jednak tacy użytkownicy są obywatelami drugiej kategorii w tym nowym świecie opartym na subskrypcji.

Historycznie rzecz biorąc, wszyscy użytkownicy Excela mieli dokładnie takie samo doświadczenie w ramach danej rocznej wersji Excela. Nowe funkcje pojawiały się głównie w głównych wydaniach oprogramowania. Jednak od czasu do czasu aktualizacja oprogramowania dodawała nową funkcję, na przykład gdy dodatek Service Pack 1 dla programu Excel 2007 dodał możliwość drukowania do formatu PDF. Przeważnie jednak Excel ewoluował co około trzy lata, aż do Excela 2016.

Subskrybenci Office 365 widzą nowe funkcje tak często, jak co miesiąc. Niektórzy przyspieszają ten proces jeszcze bardziej, decydując się na bezpłatny program Microsoft Office Insider. Aktualizacje pakietu Office pojawiają się okresowo, więc należy sprawdzić, czy są dostępne, jak pokazano na rysunku 2.

Rysunek 2: Sekcja Konto w menu Plik umożliwia przeglądanie i aktualizowanie pakietu Microsoft Office.

Aby ustalić, w jaki sposób licencjonowana jest wersja programu Excel 2016:

1. Wybierz Plik.

2. Wybierz Konto.

3. Jeśli wraz z Microsoft Office 365 pojawią się słowa Produkt subskrypcyjny, to najprawdopodobniej masz nowe funkcje i możliwości, których nie ma wielu innych użytkowników programu Excel, jak pokazano na rysunku 3.

Rysunek 3: Użytkownicy Microsoft Office 365 mają wiele możliwości, których nie mają inni użytkownicy programu Excel.