To frustrujące doświadczenie, gdy w prostym arkuszu kalkulacyjnym programu Excel w komórce arkusza zamiast oczekiwanego wyniku wyświetlana jest wartość #VALUE! Często problem jest oczywisty, ponieważ próbowano wykonać działania arytmetyczne z użyciem tekstu i liczb, ale czasami trudniej jest znaleźć winowajcę.

Jak widać na rysunku 1, formuła =C2/A2 zwraca wartość #WARTOŚĆ! ponieważ celowo pomyliłem formułę i próbowałem podzielić wartość 5000 w komórce C2 przez słowo Jabłka w komórce A2. Ten sam błąd pojawiłby się, gdybym spróbował podzielić komórkę A2 przez C2 albo dodać lub odjąć jedną z tych komórek od drugiej. Mógłbym jednak zsumować komórki od A2 do C2, tak jak w przypadku =SUM(A2:C2), a wynikiem byłoby 5500, a nie #VALUE.

Rysunek 1:

Dzielenie liczby przez komórkę zawierającą tekst spowoduje wyświetlenie błędu #VALUE!

Zmieńmy teraz nieco scenariusz i załóżmy, że w komórce D2 mamy formułę =C2/B2, ale komórka C2 jest pusta. W tym przypadku Excel powinien zwrócić 0, ale nadal możesz napotkać błąd #VALUE!, jak pokazano na rysunku 2. Powodem jest to, że komórka C2 może nie być naprawdę pusta. Użytkownicy, celowo lub nieumyślnie, wymazują wartości, naciskając klawisz spacji. Sprawia to wrażenie, że komórka jest pusta, podczas gdy w rzeczywistości taka nie jest. Zanim zajmiemy się tą kwestią, pamiętajmy, że jeśli komórka B2 jest pusta, ale C2 zawiera liczbę, to wspomniane wcześniej działanie =C2/B2 zwróci błąd #DIV/0!

Rysunek 2:

Chociaż w obu przykładach komórka C2 wygląda na pustą, Excel zwraca błąd #VALUE!, jeśli komórka nie jest pusta.

Uważni użytkownicy mogą nacisnąć klawisz F2 w komórce, a następnie zwrócić uwagę na to, gdzie znajduje się migający kursor, jak pokazano na rysunku 3. Jeśli kursor przylega do lewej krawędzi komórki, to najprawdopodobniej jest ona pusta. Jeśli jednak kursor znajduje się kilka milimetrów po prawej stronie, oznacza to, że w komórce jest spacja. Aby zaznaczyć kategorycznie, kliknij raz komórkę, a następnie naciśnij klawisz Delete.

Rysunek 3:

Powiększenie widoku poszczególnych komórek arkusza kontrastuje między pustymi i niepustymi komórkami arkusza.

Możesz również użyć funkcji arkusza ISBLANK, aby określić, czy dana komórka jest pusta, czy nie. Na przykład formuła =ISBLANK(C2) zwróci TRUE, jeśli komórka C2 jest pusta, lub FALSE, jeśli nie jest.

Co ciekawe, jeśli wykonujesz proste działania arytmetyczne w komórkach zawierających liczby zapisane w postaci tekstu, Excel bez problemu wykona obliczenia. Aby to wypróbować, w komórce B2 wpisz pojedynczy cudzysłów, a następnie liczbę taką jak 500, a potem dwie spacje. W komórce C2 wpisz pojedynczy cudzysłów, a po nim liczbę 5000 i dwie spacje. W komórce D2 formuła =C2/B2 zwróci 10. Oczywiście gdybyś spróbował zsumować bieżące wartości komórek B2 i C2, funkcja SUM zwróciłaby 0, ponieważ funkcje arkusza zazwyczaj nie konwertują tekstu na liczby w locie. W przypadku napotkania liczb zapisanych jako tekst najłatwiejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z kreatora przekształcania tekstu w kolumny:

  • Zaznacz jedną lub więcej komórek w pojedynczej kolumnie, wybierz polecenie Tekst do kolumn z karty lub menu Dane, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
Wpisz swój adres e-mail, aby zaprenumerować nasz biuletyn i otrzymywać co tydzień najlepsze informacje z serwisu AccountingWEB.Wpisz adres e-mail *Wpisz adres e-mailZapisz
się

Ta technika umożliwia konwersję tylko jednej kolumny naraz. Jeśli trzeba przekonwertować wiele kolumn:

  • Wpisz liczbę 1 w pustej komórce arkusza, a następnie skopiuj ją do schowka.
  • Zaznacz zakres komórek, które chcesz przekonwertować na wartości, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wklej Specjalnie.
  • Kliknij dwukrotnie przycisk Mnożenie.

Ta czynność spowoduje pomnożenie wszystkich wartości przez 1, co z kolei spowoduje ich konwersję na wartości liczbowe zamiast tekstowych.

Niezależnie od tego, w programie Excel istnieją inne sytuacje, które mogą powodować błąd #VALUE!, takie jak przeliczanie powiązanego odwołania do zamkniętego skoroszytu lub włączenie odwołania tekstowego do formuły, która oczekuje wartości, np. =SUM("Jabłka",5,500). W witrynie internetowej firmy Microsoft można znaleźć dodatkowe wskazówki.