Twoja śródroczna kontrola księgowa dla Twojej firmy lub organizacji non-profit

Sprawdź, gdzie jesteś w połowie roku
Trudno uwierzyć, że jesteśmy już w połowie 2019 roku! Jako zapracowani profesjonaliści, łatwo jest dać się złapać w codzienne potrzeby swojej firmy lub non-profit. Jest to jednak świetny moment, aby przeprowadzić śródroczną kontrolę księgową operacji księgowych, aby upewnić się, że wspierają one ogólny sukces organizacji.

Przeanalizuj odpowiedzi na poniższe ważne pytania dotyczące księgowości, aby móc wcześnie zidentyfikować wszelkie punkty problematyczne i dokonać niezbędnych korekt w połowie roku. Pomoże to uniknąć kosztownych poprawek na dłuższą metę i upewnić się, że nadal jesteś na właściwej drodze do sukcesu:

1. Czy Twoje procesy księgowe są aktualne?
Jeśli Ty lub Twoi pracownicy gubicie się w stercie papierkowej roboty lub poświęcacie zbyt wiele czasu na ręczne wprowadzanie danych księgowych, i/lub nadal płacicie rachunki za pomocą papierowych czeków, to prawdopodobnie procesy księgowe i rachunkowe są przestarzałe i kosztują Was cenny czas i pieniądze. Zainwestuj czas, aby uaktualnić swoje operacje back-office poprzez bardziej zautomatyzowane i zintegrowane systemy. 

2. Czy zamykasz księgi regularnie i terminowo?
Głównym celem procesu zamknięcia ksiąg jest zapewnienie kompletności i dokładności raportów finansowych, które są potrzebne do prowadzenia firmy. Proces ten obejmuje prawidłowe zarejestrowanie całej działalności finansowej za dany okres oraz uzgodnienie wszystkich kont. Niezależnie od wielkości firmy, ważne jest, aby zamykać księgi regularnie, najlepiej raz w miesiącu, aby mieć dokładny i kompletny zestaw sprawozdań finansowych, które odzwierciedlają wyniki firmy.

Jeśli nie masz pewności, jak zamknąć księgi, lub masz trudny czas zamknięcia ich w sposób terminowy, może to być czas, aby mieć profesjonalnego księgowego zapewnia wskazówki, jak budować standardowe procedury operacyjne (SOP), aby zamknąć księgi skutecznie i efektywnie.

3. Czy dobrze rozumiesz swoją sytuację finansową?
Nawet jeśli ktoś inny zajmuje się księgowością i generowaniem sprawozdań finansowych, trzeba zrozumieć status finansowy firmy lub organizacji non-profit i regularnie przeglądać raporty, aby móc podejmować świadome decyzje biznesowe. Jeśli trudno jest zrozumieć, co sprawozdania finansowe mówią o kondycji finansowej, czas skorzystać z pomocy. Poświęć trochę czasu na przejrzenie sprawozdań finansowych ze swoim księgowym i nie bój się zadawać pytań.

4. Czy Twój system księgowy pracuje dla Ciebie?
W ramach kontroli oceń, jak dobrze Twój system księgowy spełnia Twoje potrzeby. Jeśli Twoja firma szybko się rozwija, upewnij się, że obecny system jest skalowalny i może rosnąć razem z Tobą. Jeśli obecnie trudno jest uzyskać dostęp do dokładnych informacji o działalności finansowej w czasie rzeczywistym w bezpieczny i przyjazny dla użytkownika sposób, być może nadszedł czas na modernizację obecnego systemu. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat zalet przejścia na QuickBooks Online.

5. Czy obecny personel spełnia Twoje potrzeby w zakresie księgowości?
Jeśli uważasz, że spędzasz zbyt wiele czasu w chaszczach codziennych operacji back office i odciąga Cię to od tego, co jest najważniejsze dla Twojej organizacji, nadszedł czas, aby przekazać pewne zadania innym. Podczas przeglądu śródrocznego oceń swoją strukturę zatrudnienia i ustal, czy skutecznie zaspokaja ona rosnące potrzeby. Być może nadszedł czas, aby zatrudnić zewnętrznych ekspertów, którzy zajmą się obszarami spoza Twoich kluczowych kompetencji. Jeśli rozważasz outsourcing księgowości, przeczytaj mój artykuł na temat korzyści płynących z outsourcingu.

Podsumowanie
Inwestowanie czasu, aby cofnąć się i podsumować swoje operacje księgowe i rachunkowe jest rozsądną, najlepszą praktyką. Przegląd śródroczny pomoże Ci ocenić, jak sobie radzisz i udoskonalić swoje praktyki w sposób efektywny kosztowo.