Nie obawiaj się zmęczenia oczu spowodowanego określeniem, ile informacji możesz zmieścić na ekranie, w Excelu 2010 i wcześniejszych jest funkcja zwana poleceniem Pełny ekran, która tymczasowo ukrywa interfejs menu Excela i daje Ci możliwość łatwego zobaczenia kilku dodatkowych wierszy.

Wystarczy nacisnąć Escape, aby wyjść z trybu pełnoekranowego, a zobaczysz, o czym mówię. Teraz Excel 2013 i późniejsze oferują bardziej zagmatwane podejście do ukrywania interfejsu menu, ale jeśli wiesz, gdzie szukać, możesz przywrócić polecenie Pełny ekran, które nie pojawia się już w menu Widok programu Excel.

Przyjrzyjmy się najpierw poleceniu Pełny ekran w Excelu 2010 i wcześniejszych. Jak widać na rysunku 1, kliknięcie polecenia Pełny ekran w menu Widok ukrywa całą górną część aplikacji Excel, dzięki czemu masz ekran wypełniony wierszami arkusza. Aby wyjść z trybu pełnoekranowego, wystarczy nacisnąć klawisz Escape. Jeśli uważasz, że tryb pełnoekranowy jest przydatny, być może chciałbyś mieć skrót klawiaturowy umożliwiający przełączanie się między trybami. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na polecenie Pełny ekran w menu Widok programu Excel, a następnie wybrać polecenie Dodaj do paska narzędzi szybkiego dostępu.

Pasek narzędzi szybkiego dostępu pojawia się zwykle nad menu Plik (lub przyciskiem Office w Excelu 2007), choć można go przenieść poniżej interfejsu menu Excela, znanego jako Wstążka.

Rysunek 1: Tryb pełnoekranowy tymczasowo wyświetla więcej wierszy arkusza przez ukrycie interfejsu menu programu Excel.

Rysunek 2: Dodanie trybu pełnoekranowego do paska narzędzi szybkiego dostępu umożliwia dostęp za pomocą jednego kliknięcia, a także skrótu klawiaturowego.

Do wszystkich poleceń umieszczonych na pasku narzędzi szybkiego dostępu można uzyskać dostęp za pomocą myszy, ale każde polecenie ma również skrót klawiaturowy. Po naciśnięciu klawisza Alt w programie Excel pod każdą ikoną paska narzędzi szybkiego dostępu pojawia się liczba. Jeśli więc opcja Pełny ekran jest teraz czwartą ikoną na pasku narzędzi, stuknij klawisz Alt, a następnie naciśnij 4, aby włączyć tryb pełnego ekranu. Następnie wciskasz Escape, aby powrócić do normalnego trybu Excela. Zwróć uwagę, że starannie dobrałem słowa i nie napisałem, aby nacisnąć klawisz Alt, ale zamiast tego, aby dotknąć klawisza Alt.

Powodem tego rozróżnienia jest to, że jeśli przytrzymasz klawisz Alt i naciśniesz cyfrę 4 na klawiaturze numerycznej, nie wykonasz polecenia Full Screen, ale zamiast tego zostaniesz nagrodzony symbolem diamentu w bieżącej komórce arkusza. Aby uniknąć pomyłki, po prostu naciśnij klawisz Alt, a nie trzymaj go wciśniętego, jak w przypadku skrótów klawiaturowych wykorzystujących klawisz Ctrl.

Teraz, gdy jesteśmy już zorientowani w poleceniu Pełny ekran w programie Excel 2010 i wcześniejszych, przyjrzyjmy się metodom tworzenia widoku pełnego ekranu w programie Excel 2013 i późniejszych. Jak wspomniano, polecenie Pełny ekran nie pojawia się już w menu Widok programu Excel. Ta funkcjonalność została zastąpiona nowym przyciskiem Opcje wyświetlania na wstążce na pasku tytułowym, jak pokazano na rysunku 3. Aby skorzystać z nowej metody trybu pełnoekranowego w Excelu 2013 i nowszych, należy kliknąć ten przycisk, a następnie wybrać polecenie Autoukrywanie wstążki. Jak pokazano, polecenie to ukrywa interfejs menu Excela, ale zachowuje widoczność paska formuły. Aby wyjść z tego trybu, nie możesz użyć klawisza Escape, ponieważ musisz ponownie kliknąć przycisk Opcje wyświetlania wstążki i wybrać polecenie Pokaż karty i polecenia. Możesz jednak tymczasowo wyświetlić wstążkę, ustawiając mysz nad górnym wierszem okna Excela.

Rysunek 3: Widok pełnoekranowy został zastąpiony przez funkcję Autoukrywanie wstążki w Excelu 2013 i nowszych.

Osobiście uważam, że polecenie Autoukrywanie wstążki jest nieco zbyt nieporęczne, jak na mój codzienny użytek. W programie Excel 2013 i nowszych nadal można umieścić polecenie Pełny ekran na pasku narzędzi szybkiego dostępu. Aby to zrobić, kliknij strzałkę na końcu paska narzędzi szybkiego dostępu, a następnie wybierz polecenie Więcej poleceń. W oknie dialogowym Opcje programu Excel wybierz polecenie Polecenia, których nie ma na wstążce, a następnie przewiń w dół do opcji Przełącz widok pełnoekranowy. Dodaj to polecenie do swojego paska narzędzi szybkiego dostępu, a następnie kliknij przycisk OK. Teraz masz możliwość przełączania się między trybami pełnoekranowymi za pomocą jednego kliknięcia myszą lub skrótu klawiaturowego, a także wyjścia z trybu pełnoekranowego przez naciśnięcie klawisza Escape.

Rysunek 4: Tryb pełnoekranowy można dodać do paska narzędzi szybkiego dostępu w programie Excel 2013 i nowszych.

O autorze:
David H. Ringstrom, CPA, kieruje firmą Accounting Advisors, Inc. z siedzibą w Atlancie, zajmującą się doradztwem w zakresie oprogramowania i baz danych, świadczącą usługi szkoleniowe i konsultingowe na terenie całego kraju. Skontaktuj się z Davidem pod adresem [email protected] lub śledź go na Twitterze. David przemawia na konferencjach na temat Microsoft Excel, prowadzi webcasty dla CPE Link i pisze niezależne artykuły na temat Excela dla AccountingWEB, Going Concern, et.al.