Wbudowany bezpośrednio w chmurę Sage Intacct, Sage Intelligent Time został zaprojektowany w celu zapewnienia ciągłego, terminowego i dokładnego wglądu w celu lepszego zarządzania czasem rozliczeniowym w firmach opartych na usługach. Automatyczne wprowadzanie czasu na podstawie aktywności oznacza, że czas jest stale gromadzony i oferuje możliwość uwzględnienia mniejszych działań, takich jak poczta elektroniczna, które są często zbyt czasochłonne, aby śledzić je ręcznie.

Sage Intelligent Time posiada przyjazną dla użytkownika aplikację mobilną, umożliwiającą profesjonalistom z branży usługowej przeglądanie i rejestrowanie czasu rozliczeniowego podczas pracy w podróży. Prywatność użytkownika jest wbudowana w Sage Intelligent Time. Użytkownik ma pełną kontrolę nad tym, jakie rodzaje informacji ma przekazać swojemu osobistemu asystentowi czasu.

Dane dotyczące aktywności zebrane przez asystenta czasu są widoczne tylko dla użytkownika. Gdy Sage Intelligent Time zasugeruje wpis czasowy, użytkownik może przejrzeć i dostosować go przed zastosowaniem każdego sugerowanego wpisu za pomocą prostego interfejsu przeciągania i upuszczania.

Sage Intelligent Time jest obecnie w fazie Early Adopter. Będzie ogólnie dostępny od Sage Intacct i jej sieci partnerów handlowych w USA w następnym kwartale. Aby dowiedzieć się więcej o Sage Intelligent Time, odwiedź stronę produktu Sage Intelligent Time.