David H. Ringstrom, CPA

QuickBooks Online, oparte na chmurze rozwiązanie księgowe dla małych firm, odnotowało w ciągu ostatniego roku 40-procentowy wzrost; obecnie ma 280 000 użytkowników. Coraz więcej właścicieli małych firm czerpie korzyści z dostępu do swoich dokumentów księgowych w dowolnym czasie i miejscu. Ponadto rozwiązania oparte na chmurze, takie jak QuickBooks Online, eliminują potrzebę instalowania okresowych poprawek i aktualizacji oprogramowania, ponieważ nowe funkcje są dodawane automatycznie.

Podczas gdy QuickBooks Online ułatwia pracę codziennym użytkownikom, może utrudniać zadania księgowym, ponieważ polecenia giną w oprogramowaniu. W odpowiedzi na to firma Intuit wprowadziła nowy produkt: QuickBooks Online Accountant (QBOA). Ten dodatek do QuickBooks Online ma na celu pomóc księgowym w bardziej efektywnej obsłudze klientów.

Proste zalogowanie się do QBOA daje księgowemu dostęp do wszystkich zapisów księgowych jego klientów (patrz Rysunek 1). Ten pulpit pozwala księgowym zachować informacje kontaktowe dla wszystkich swoich klientów online w jednym miejscu.

Rysunek 1: Pojedyncze logowanie daje dostęp do wielu klientów.

Nowa zakładka "Księgowy" (patrz rysunek 2) pojawia się w księgach klienta i umożliwia dostęp do kilku funkcji oszczędzających czas. "Zapewnia to jedno miejsce dla wszystkich narzędzi i raportów księgowego, a także migawkowe uzgodnienie wszystkich kont" - powiedział Samir Khosla, dyrektor ds. zarządzania produktem w dziale Accounting Professionals firmy Intuit. "Dodatkowo, aktualizacje pojawiają się automatycznie, więc produkt zawsze posiada najnowsze funkcje". (Należy pamiętać, że tylko księgowy ma dostęp do zakładki Accountant; nie pojawi się ona dla użytkowników końcowych po zalogowaniu się do QuickBooks Online).

Rysunek 2: Zakładka Księgowy dodaje funkcje i agreguje często używane narzędzia.

Zakładka Księgowy gromadzi najczęściej używane narzędzia księgowe na jednym ekranie - "Centrum Księgowego". Funkcje obejmują:

  • Możliwość przeklasyfikowania transakcji w partii, co pozwala księgowemu na zmianę konta księgi głównej i/lub klasy dla wielu transakcji w jednym czasie.
  • Prosty sposób na znalezienie usuniętych lub unieważnionych transakcji.
  • Możliwość odpisania wielu faktur w partii.
  • Migawka uzgodnień, która ułatwia monitorowanie kont bankowych i kart kredytowych. QBOA wymienia również problemy, które mogą mieć wpływ na uzgodnienia, takie jak zmienione transakcje i automatyczne korekty (patrz rysunek 3). Khosla powiedział",To jedna z moich ulubionych funkcji, ponieważ księgowy jest powiadamiany, jeśli klient pójdzie na skróty podczas uzgadniania."

Rysunek 3: Kwestie związane z uzgadnianiem są zgłaszane księgowemu.

QBOA oferuje również pewne ulepszenia w zakresie raportowania:

  • Księgowi mogą oznaczyć zapisy dziennika jako "Adjusting Journal Entries", a następnie wygenerować raport skorygowanego salda próbnego, znany również jako robocze saldo próbne.
  • Raporty porównawcze umożliwiają dostęp jednym kliknięciem do tegorocznych/ostatnich raportów zysków i strat oraz bilansu. Chociaż takie raporty mogą być tworzone w QuickBooks Online, muszą być budowane ręcznie.

Księgowi są zaproszeni do bezpłatnego wypróbowania QBOA w fazie pilotażowej Intuit. Aby uzyskać dostęp do QBOA, należy wejść na stronę http://accountant.intuit.com/qboa. Według Khosli", skupiamy się na oszczędności czasu, a ostatecznie [QBOA] będzie produktem opartym na subskrypcji". Ceny zostaną ogłoszone po zakończeniu fazy pilotażowej.

Intuit oferuje również praktykom do 6 darmowych punktów CPE poprzez wirtualną konferencję na temat rozwiązań księgowych i podatkowych w chmurze. Konferencja odbędzie się w dniach 15-16 listopada 2011 r. w godzinach 10:00-17:00 czasu centralnego.

Przeczytaj więcej artykułów autorstwa Davida Ringstroma.

O autorze:

David H. Ringstrom, CPA kieruje firmą Accounting Advisors, Inc. z siedzibą w Atlancie, zajmującą się doradztwem w zakresie oprogramowania i baz danych, świadczącą usługi szkoleniowe i konsultacyjne na terenie całego kraju. Skontaktuj się z Davidem pod adresem [email protected] lub śledź go na Twitterze. David przemawia na konferencjach na temat Microsoft Excel i prezentuje webcasty dla kilku dostawców CPE, w tym partnera AccountingWEB - CPE Link.