Dzięki nowym możliwościom Engagement Organizer, klienci mogą teraz łatwo przesyłać dokumenty do bezpiecznego portalu w terminie wymaganym przez audytora. Firmy mogą przesyłać szablony lub dokumenty, które ich klienci muszą wypełnić i korzystać z narzędzi, które ułatwiają dialog zwrotny w przypadku pytań i uwag.

Nowe funkcje Engagement Organizer obejmują:

  1. Aplikacja do zarządzania tożsamością. Bezpieczna metoda umożliwiająca użytkownikom z firm i klientów skonfigurowanie informacji profilowych używanych do bezpiecznej identyfikacji użytkownika podczas uwierzytelniania w programie Engagement Organizer.
  2. Nowy proces logowania. Pracownicy firmy muszą teraz podać numer konta CCH firmy podczas logowania się do programu Engagement Organizer, a wiadomości e-mail wysyłane z programu Engagement Organizer do użytkowników będących klientami zawierają nowe łącze URL z unikatowym identyfikatorem logowania.
  3. Data zakończenia retencji. Dla każdego organizatora można teraz ustawić datę zakończenia przechowywania w oparciu o zasady przechowywania plików obowiązujące w firmie. Użytkownicy mogą wyszukiwać organizatorów na podstawie daty zakończenia przechowywania, aby zlokalizować organizatorów, których usunięcie powinno być rozważane.
  4. Współpraca w chmurze. Pracownicy firmy mogą szybko i łatwo żądać i udostępniać informacje klientom z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.
  5. Śledzenie żądań dokumentów. Audytorzy i klienci mogą łatwo śledzić wszystkie żądane dokumenty przez cały czas trwania zlecenia.
  6. Automatyczne powiadomienia. Personel otrzymuje automatyczne powiadomienia, gdy organizator jest gotowy dla klienta, gdy zmiany są wprowadzane przez audytora lub klienta oraz gdy żądania są zaległe i zbliża się termin płatności.