Ze względu na to, że Excel jest arkuszem kalkulacyjnym, łatwo jest w nim tworzyć serie liczb. Możesz na przykład wpisać liczbę 1 w komórce A1, przytrzymać klawisz Ctrl i przeciągnąć uchwyt wypełnienia w komórce A1 w dół, aby utworzyć natychmiastową serię liczb. Dla niewtajemniczonych uchwyt wypełnienia to małe czarne wcięcie w prawym rogu aktywnej komórki arkusza. Mimo to większość użytkowników nie zdaje sobie sprawy, że w podobny sposób można skonfigurować program Excel do tworzenia serii list.

Najpierw należy utworzyć samą listę. Jeśli chcesz, możesz wpisać litery od A do Z w dół kolumny lub w poprzek wiersza. Jest jednak prostszy sposób:

1. 1. W pustym arkuszu naciśnij klawisz F5, aby wyświetlić okno dialogowe Przejdź do.

2. W polu Odwołanie wpisz A1:A26, a następnie kliknij przycisk OK.

3. W komórce A1 wpisz następującą formułę, a następnie naciśnij klawisz Ctrl-Enter:

=CHAR(64+ROW())

Ważne: Upewnij się, że nacisnąłeś klawisz Ctrl-Enter, ponieważ w przeciwnym razie będziesz musiał ręcznie przeciągnąć lub skopiować i wkleić formułę do komórek od A2 do A26.

4. Naciśnij klawisz Ctrl-C, aby skopiować komórki od A1 do A26 do schowka.

5. Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę A1, wybierz polecenie Wklej specjalne, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Wartości.

6. Przejdź do funkcji Listy niestandardowe:

 • Excel 2003: Wybierz polecenie Narzędzia, Opcje, a następnie kliknij kartę Listy niestandardowe.
 • Excel 2007: Kliknij przycisk pakietu Office, wybierz polecenie Opcje programu Excel, a następnie kliknij przycisk Edytuj listy niestandardowe.
 • Excel 2010 i nowsze: Wybierz polecenie Plik, Opcje, a następnie Zaawansowane. Przycisk Edytuj listy niestandardowe pojawia się na dole listy opcji zaawansowanych.
 • Excel: Mac 2011: Wybierz polecenie Excel, Preferencje, a następnie Listy niestandardowe.

7. Kliknij przycisk Importuj w oknie Listy niestandardowe, aby dodać swoją listę do Excela.

8. W razie potrzeby kliknij przycisk OK, aby zamknąć wszystkie otwarte okna dialogowe.

Po wykonaniu tej jednorazowej serii czynności możesz przetestować swoją pracę. Wpisz literę A w dowolnej komórce arkusza, a następnie przeciągnij uchwyt wypełnienia w dół lub w poprzek, aby zakończyć serię. Technikę tę można zastosować w dowolnym skoroszycie programu Excel na komputerze. Listy niestandardowe są specyficzne dla każdego komputera, dlatego należy powtórzyć powyższe czynności na wszystkich innych komputerach, z których korzystasz.

Istnieje jeszcze kilka innych szczegółów, o których należy pamiętać:

 • Na początku tego artykułu poinstruowałem Cię, że aby utworzyć serię liczb, należy przytrzymać klawisz Ctrl podczas przeciągania. Nie należy przytrzymywać klawisza Ctrl podczas dostępu do listy niestandardowej, ponieważ skończy się to kopiowaniem początkowej litery zamiast tworzeniem serii.
 • Jeśli korzystasz z funkcji CHAR(), pamiętaj, aby przekonwertować formułę na wartości, tak jak to zrobiliśmy w krokach 4 i 5. Funkcja Listy niestandardowe może importować tylko rzeczywisty tekst, a nie tekst przedstawiony za pomocą formuły.
 • W systemach Windows i Macintosh zestaw znaków wynosi 255 znaków. Wielka litera A jest znakiem numer 65, natomiast małe litery zaczynają się od 97. Aby uzyskać dostęp do odpowiedników liczbowych, należy użyć funkcji ROW() w celu dodania bieżącego numeru wiersza do 64. W przypadku małych liter należy zamienić 64 na 96. Jeśli chcesz zobaczyć cały zestaw znaków, wykonaj następujące czynności:
 1. W pustym arkuszu naciśnij klawisz F5, aby wyświetlić okno dialogowe Przejdź do.
 2. W polu Odniesienie wpisz A1:A255, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Wpisz następującą formułę w komórce A1, a następnie naciśnij klawisz Ctrl-Enter: =CHAR(ROW())

Niektóre komórki będą puste lub pojawią się w nich znaki zapytania. Są to znaki niedrukowalne, takie jak tabulatory i znaki powrotu karetki.

 • Ctrl-Enter to skrót klawiaturowy służący do wypełniania wielu komórek naraz. Korzystając z okna dialogowego Przejdź do, można wstępnie zaznaczyć żądane komórki, a następnie jednorazowo wpisać formułę. Jeśli zamiast klawisza Ctrl-Enter zostanie naciśnięty klawisz Enter, wypełniona zostanie tylko pierwsza komórka.
 • Można przechowywać dowolny typ listy tekstowej, z której korzysta się wielokrotnie. Jeśli chcesz zapisać serię liczb jako listę niestandardową, musisz dodać apostrof przed każdą liczbą, aby zamienić ją na tekst. Funkcja Listy niestandardowe nie pozwala na osadzanie wartości liczbowych.
 • W kroku 5 powyżej poinstruowałem Cię, abyś dwukrotnie kliknął na Wartości. Z tej sztuczki można skorzystać w wielu oknach dialogowych Excela, aby pominąć przycisk OK. Dwukrotne kliknięcie opcji w oknie dialogowym oznacza, że dokonałeś ostatecznego wyboru i chcesz zamknąć okno dialogowe.

Powiązane:

 • Wskazówka dotycząca Excela: Automatyzacja prezentacji listy