Terri Eyden

Według dziewiątego dorocznego badania Business Software Alliance (BSA) - 2011 BSA Global Software Piracy Study - wartość kradzieży oprogramowania osiągnęła w 2011 r. rekordowy poziom 63,4 miliarda dolarów, w porównaniu z 58,8 miliarda dolarów w 2010 r. Wzrost ten był spowodowany zwiększoną liczbą komputerów dostarczanych do gospodarek wschodzących, gdzie wskaźniki piractwa są najwyższe. Wzrost ten był spowodowany zwiększoną liczbą komputerów PC dostarczanych do krajów rozwijających się, w których wskaźniki piractwa są najwyższe.

Badanie wykazało, że 57 procent użytkowników komputerów osobistych na świecie przyznaje, że nabywa pirackie oprogramowanie:

 • 5 procent twierdzi, że piraci "zawsze".
 • 9 procent twierdzi, że piraci "najczęściej".
 • 17% stwierdziło, że piraci "od czasu do czasu".
 • 26% twierdzi, że piraci "rzadko".

Najważniejsze wnioski z badania

 • Ogólnie rzecz biorąc, badanie wykazało, że wskaźniki piractwa na rynkach rozwijających się są wyższe niż na rynkach dojrzałych - 68% do 24%.
 • 20 procent częstych piratów na rynkach dojrzałych i 15 procent na rynkach wschodzących twierdzi, że ryzyko złapania jest powodem, dla którego nie piraci.
 • Najczęściej piratami oprogramowania są nieproporcjonalnie młodzi i męscy użytkownicy.
 • Ponad dwukrotnie częściej piracą mieszkańcy gospodarek wschodzących niż dojrzałych - 38% do 15%.
 • 55% osób najczęściej piracących ma na swoich komputerach więcej oprogramowania niż osoby niepiracące.
 • Osoby podejmujące decyzje biznesowe ponad dwukrotnie częściej niż inni twierdzą, że kupują oprogramowanie dla jednego komputera, a następnie instalują je na innych maszynach w swoich biurach.

Jak Twoja firma może kontrolować swoje oprogramowanie i zapobiegać piractwu?

Martin Roth, CPA, CITP, Partner odpowiedzialny za technologię, Grupa Kemper CPA, LLPoferuje swoją radę:

Piractwo oprogramowania może być poważnym problemem w organizacji; kierownictwo może myśleć, że problem jest rozwiązany, gdy zakupi licencję na konkretną lokalizację lub pewną liczbę licencji na oprogramowanie, ale to dopiero początek. Użytkownicy mogą instalować aplikacje, które nie zostały zatwierdzone przez kierownictwo, lub przynosić osobiste aplikacje na własny użytek.

 • Przedsiębiorstwa mogą podjąć środki ostrożności, aby ograniczyć ryzyko instalacji nielicencjonowanego, niepełnowartościowego i nieznanego oprogramowania. W sieciach Microsoft istnieje możliwość ograniczenia liczby osób, które mogą instalować aplikacje w sieci. Można wprowadzić ustawienia zabezpieczeń, aby tylko administratorzy mogli instalować aplikacje na komputerach sieciowych.
 • Innym narzędziem do wykorzystania jest oprogramowanie monitorujące sieć, które może powiadamiać administratora o instalowaniu aplikacji. Oprogramowanie tego typu poinformuje administratora o komputerze, dacie, godzinie i nazwie zainstalowanego oprogramowania.
 • Firmy powinny rozważyć uruchomienie narzędzi do audytu oprogramowania w celu porównania zainstalowanych aplikacji z aplikacjami licencjonowanymi. Wdrożenie narzędzi zapobiegawczych i monitorujących może pomóc kierownictwu w ograniczeniu ryzyka i narażenia na piractwo oprogramowania.

Matthew D. Murphy, CPA, Partner, Rosen Seymour Shapss Martin & Company LLPdzieli się strategiami stosowanymi przez swoją firmę:

 • Używamy arkusza kontroli oprogramowania, który zawiera listę wszystkich programów zakupionych przez firmę, w tym opis produktu i jego zastosowania, dział, który używa produktu, liczbę licencji, okres obowiązywania licencji itp. Pomaga to nie tylko zapewnić terminową aktualizację produktów, ale także określić zapotrzebowanie na licencje dla każdego produktu.
 • Dział IT wdraża oprogramowanie, które ma być zainstalowane na określonych grupach użytkowników, monitoruje stacje robocze pod kątem aktywności sieciowej i użytkowania, a także bada wszelkie nietypowe działania.
 • Wiele firm skłania się ku środowisku pulpitów wirtualnych, co pozwala na jeszcze większą kontrolę działu informatycznego i ogólne bezpieczeństwo w zakresie programów instalowanych dla pracowników.
 • Firmy ubezpieczeniowe zwracają również uwagę na dowody wewnętrznych lub zewnętrznych przeglądów licencji na oprogramowanie dla stacji roboczych pracowników.

Wskaźnik piractwa na świecie

 • Stany Zjednoczone: 19 procent
 • Japonia: 21 procent
 • Australia: 23%
 • Kanada: 27%
 • Średnia regionalna UE: 33 procent
 • Meksyk: 57 procent
 • Indie: 63 procent
 • Rosja: 63 procent
 • Wenezuela: 88 procent

"Kradzież własności intelektualnej to globalny drenaż gospodarczy, który hamuje nie tylko innowacje w branży IT, ale także tworzenie miejsc pracy we wszystkich sektorach gospodarki" - powiedziała Jodie Kelley, starszy wiceprezes BSA ds. walki z piractwem. "Rządy, szczególnie na rynkach wschodzących, gdzie ma miejsce większość kradzieży, muszą podjąć kroki w celu unowocześnienia swoich przepisów dotyczących własności intelektualnej i zwiększenia wysiłków w zakresie egzekwowania prawa, aby zapewnić, że osoby piracące oprogramowanie poniosą realne konsekwencje."

Pełne kopie badania oraz dodatkowe informacje na temat metodologii i wyników są dostępne do pobrania na stronie internetowej BSA.

BSA przeprowadziło coroczne badanie dotyczące piractwa oprogramowania na świecie we współpracy z firmami badawczymi IDC i Ipsos Public Affairs. Metodologia badania obejmowała zebranie 182 danych i ocenę trendów w zakresie komputerów osobistych i oprogramowania na 116 rynkach. Tegoroczne badanie obejmowało również ankietę przeprowadzoną wśród prawie 15 000 użytkowników komputerów w 33 krajach, które łącznie stanowią 82 procent światowego rynku komputerów osobistych.

Powiązane artykuły:

 • Microsoft uruchamia nowy program kontroli piractwa oprogramowania
 • SBA przeszkoli 100 000 małych firm w zakresie zarządzania oprogramowaniem i zagrożeń z nim związanych