Mimo że można szybko ukryć dowolną liczbę arkuszy w skoroszycie, nadal jesteśmy ograniczeni do odkrywania poszczególnych arkuszy pojedynczo - chyba że znasz funkcję Widoków niestandardowych programu Excel. Na szczęście istnieje inny sposób na uniknięcie męczarni związanej z ręcznym odkrywaniem arkuszy pojedynczo.

W tym artykule pokażę ci, jak użyć pojedynczej linii kodu programistycznego, aby odkryć arkusze. Kod programistyczny w Excelu jest często określany jako makra. W tym przypadku nie tworzymy stałego makra, ale raczej wpisujemy linię kodu do uruchomienia na żądanie.

Aby ukryć arkusz, jak pokazano na rysunku 1, możesz wybrać Format, Ukryj i odkryj, a następnie Ukryj arkusz w menu głównym programu Excel. Lub, aby zaoszczędzić kilka kroków, kliknij prawym przyciskiem myszy kartę arkusza, a następnie wybierz Ukryj.

Możesz także ukryć wiele arkuszy jednocześnie, przytrzymując klawisz Ctrl podczas klikania poszczególnych kart arkuszy, a następnie wykonując wyżej wymienione czynności. Jeszcze inną techniką jest wybranie grupy arkuszy poprzez kliknięcie pierwszej karty arkusza, a następnie przytrzymanie klawisza Shift podczas klikania ostatniej karty arkusza w grupie. Arkusze zostaną wówczas ukryte w sposób opisany powyżej.

Rysunek 1: Istnieje wiele sposobów ukrywania arkuszy w programie Excel.

Podczas gdy Excel ułatwia ukrywanie arkuszy w skoroszycie, wiele arkuszy można odkryć tylko ręcznie, jeden po drugim. Aby odkryć pojedynczy arkusz, kliknij prawym przyciskiem myszy kartę widocznego arkusza i wybierz polecenie Odkryj z menu kontekstowego.

Alternatywnie, w menu głównym programu Excel wybierz Format, Ukryj i odkryj, a następnie Odkryj arkusz. Jeśli wykonasz to zadanie raz lub dwa, szybko przekonasz się, dlaczego kliknięcie prawym przyciskiem myszy widocznej karty jest znacznie bardziej wydajne. Każda z tych czynności spowoduje wyświetlenie okna dialogowego Odkryj, które zawiera listę wszystkich aktualnie ukrytych arkuszy, spośród których można wybrać jeden arkusz naraz.

Rysunek 2: Niestety, arkusze należy odkrywać pojedynczo.

Wprowadź swój adres e-mail, aby zapisać się do naszego newslettera i otrzymywać najlepsze informacje z AccountingWEB co tydzień.Enter email address *Enteremail address
Sign up

Prawdopodobnie nie masz czasu ani ochoty na odkrywanie więcej niż kilku arkuszy w ten sposób, więc zamiast tego użyjemy odrobiny kodu programistycznego, aby natychmiast wyświetlić wszystkie arkusze jednocześnie

:
 1. Jak pokazano na rysunku 3, naciśnij Alt-F11 na klawiaturze, aby wyświetlić edytor Visual Basic programu Excel. Użytkownicy komputerów Mac powinni nacisnąć Fn-Alt-F11. Choć wygląda on jak osobny program, jest to ukryty aspekt Excela, którego większość użytkowników wcześniej nie widziała.
 2. Kliknij menu Widok w edytorze Visual Basic.
 3. Wybierz Okno natychmiastowe z menu Widok lub naciśnij Ctrl-G na klawiaturze (dla komputerów Mac, Ctrl-Cmd-G).
 4. W tym momencie na ekranie pojawi się okno Immediate. Jest to specjalny obszar, w którym każdy wpisany kod programowania zostanie natychmiast wykonany, stąd nazwa.
 5. Wpisz następujący wiersz kodu programowania w oknie Immediate dokładnie tak, jak napisano poniżej i naciśnij Enter.

For Each s In Sheets: s.Visible = True: Next

Wadą okna Immediate jest to, że nie otrzymujesz żadnej bezpośredniej informacji zwrotnej, czy kod programowania zadziałał, poza tym, że wszystkie arkusze są teraz widoczne w skoroszycie. Monity o błędach pojawią się po naciśnięciu klawisza Enter, gdy linia kodu jest niekompletna lub zawiera błędy typograficzne.

Błąd może również wystąpić, jeśli skoroszyt jest chroniony za pomocą polecenia Chroń skoroszyt w menu Recenzja programu Excel.

 1. Po uruchomieniu linii kodu można bezpiecznie opuścić edytor Visual Basic.

Rysunek 3: Pojedyncza linia kodu w oknie Immediate spowoduje odkrycie wszystkich arkuszy w skoroszycie.

Powyższa linia kodu wykorzystuje Visual Basic for Applications w programie Microsoft Excel. Jest to znany język programowania zorientowany obiektowo, więc jeśli chcesz trochę wglądu w to, co robi makro:

 • For Each tworzy pętlę.
 • s to zmienna, która służy jako tymczasowy symbol zastępczy dla arkusza, na którym mają być wykonywane działania.
 • Sheets to zbiór wszystkich arkuszy w skoroszycie. W rzeczywistości obejmuje to również inne typy arkuszy, czyli arkusze wykresów i arkusze makr. Moglibyśmy być bardziej konkretni i zamiast tego użyć kolekcji Worksheets, ale Sheets powoduje mniej pisania.
 • Każdy arkusz ma właściwość Visible, a w tym przypadku ustawiamy ją na True. Ustawienie zostanie ustawione na False, gdy arkusz zostanie ukryty.
 • Next po prostu instruuje program Excel, aby przechodził do następnego arkusza po kolei, aż wszystkie zostaną przetworzone.

Jeśli miałbyś zapisać to w formalnym makrze, kod mógłby mieć następującą postać:

For each s in Sheets

s.Visible

Dalej

Okno natychmiastowe pozwala nam na wykonanie tylko jednej linii kodu naraz, więc dwukropki pozwalają nam połączyć trzy linie kodu w jedną linię, która może zostać wykonana.