Od czasu do czasu może pojawić się potrzeba uzupełnienia luk w arkuszu kalkulacyjnym programu Excel. Jednym ze sposobów jest ręczne wypełnianie każdej komórki, ale w tym artykule przedstawię trzy alternatywne rozwiązania. Najpierw użyję formuły, następnie funkcji Znajdź i zamień w programie Excel, a na koniec często pomijanej funkcji Przejdź do specjalnego.

Załóżmy, że masz arkusz kalkulacyjny, który wygląda jak na rysunku 1. Chciałbyś zastąpić puste komórki w komórkach B3, B6 i B7 słowami Brak odpowiedzi. W tym celu możesz dodać następującą formułę w komórce C2, a następnie skopiować ją do komórki C7:

=IF(B2=""",Brak odpowiedzi",B2)

W tym przypadku dwa cudzysłowy określają, czy komórka jest pusta. Jeśli tak, instrukcja JEŻELI zwraca słowa Brak odpowiedzi; w przeciwnym razie zwraca aktualną zawartość komórki B2. Następnie zaznacz komórki od C2 do C7 i naciśnij klawisz Ctrl-C. Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę B2, a następnie wybierz polecenie Wklej Specjalnie. Kliknij dwukrotnie pozycję Wartości, aby zastąpić oryginalne wartości. W tym momencie możesz wymazać komórki od C2 do C7.

Rysunek 1:

Do wypełniania pustych komórek można użyć instrukcji JEŻELI.

Dłuższa wersja tej formuły miałaby następującą postać:

=IF(ISBLANK(B2)",Brak odpowiedzi",B2)

Jak widać, instrukcja ISBLANK zwraca TRUE, jeśli komórka jest pusta, lub FALSE, jeśli nie jest.

Proszę podać swój adres e-mail, aby otrzymywać nasze wiadomości e-mail.Wpisz adres e-mail *Wpisz adres e-mailZapisz
się

Oczywiście w tym przypadku nie trzeba koniecznie używać formuły. Jak pokazano na rysunku 2, możesz zaznaczyć komórki od B2 do B7, a następnie nacisnąć klawisz Ctrl-H, aby wyświetlić okno dialogowe Zamień. Pozostaw pole Znajdź co puste, a w polu Zastąp słowami wpisz słowa Brak odpowiedzi, po czym kliknij przycisk Zastąp wszystko. Spowoduje to automatyczne wypełnienie pustych komórek słowem Brak odpowiedzi.

Rysunek 2:

Funkcja Znajdź i zamień umożliwia wypełnianie pustych komórek.

Trzecim sposobem wypełnienia pustych komórek jest jednokrotne kliknięcie w komórce A1, a następnie naciśnięcie klawisza Ctrl-A w celu zaznaczenia listy. Naciśnij klawisz Ctrl-G, aby wyświetlić okno dialogowe Przejdź do, a następnie kliknij przycisk Specjalne. Kliknij dwukrotnie opcję Puste, co spowoduje zaznaczenie tylko pustych komórek. Wpisz słowa No Response, a następnie naciśnij klawisz Ctrl-Enter. W ten sposób słowa Brak odpowiedzi zostaną umieszczone we wszystkich zaznaczonych komórkach jednocześnie, jak pokazano na rysunku 3.

Rysunek 3:

Polecenie Przejdź do specjalnego umożliwia zaznaczenie pustych komórek, natomiast naciśnięcie klawisza Ctrl-Enter powoduje wypełnienie wielu komórek.