Praktycznie niemożliwe jest korzystanie z Excela bez zauważenia Pola nazwy, które pojawia się tuż nad lewym górnym rogiem ramki arkusza. Większość użytkowników zna je jako miejsce w Excelu, w którym można określić adres aktualnie zaznaczonej komórki. Mniejsza grupa użytkowników wykorzystuje Pole nazwy jako pomoc w nawigacji. Jednak ten nierzucający się w oczy prostokąt kryje w sobie zawrotną liczbę funkcji programu Microsoft Excel.

Dwadzieścia pięć technik

1.Określanie adresu aktualnie zaznaczonej komórki. Jak widać na rysunku 1, w okienku Nazwa wyświetlany jest adres B2, ponieważ komórka B2 jest zaznaczona, na co wskazuje czarna obwódka wokół komórki.

Rysunek 1: W oknie Name Box zazwyczaj wyświetlany jest adres aktualnie wybranej komórki.

2.Zidentyfikuj pierwszą komórkę w sąsiadującym bloku wybranych komórek. Na rysunku 2 zaznaczyłem większy blok komórek, niż mogę zobaczyć na jednym ekranie. W polu Nazwa wyświetlana jest komórka E3, która identyfikuje pierwszą komórkę w lewym górnym rogu zaznaczenia.

Rysunek 2: W przypadku zaznaczenia wielu sąsiadujących ze sobą komórek, w polu Nazwa wyświetlany jest adres pierwszej komórki zaznaczenia.

3.Wyświetlanie ostatniej komórki w zakresie nie sąsiadujących ze sobą zaznaczeń komórek arkusza. Na rysunku 3 przytrzymałem klawisz Ctrl i kliknąłem na komórkę A1, B6, C11, a następnie A4. W polu Nazwa widoczna jest komórka A4, ponieważ kliknąłem ją jako ostatnią.

Rysunek3: W przypadku zaznaczenia wielu komórek, które nie są sąsiadujące, w polu Nazwa wyświetlana jest komórka, którą kliknięto jako ostatnią.

4.Zaznacz blok komórek. Na rysunku 4 w polu Nazwa wpisałem A1:G10, a następnie nacisnąłem klawisz Enter. Dzięki temu mogę zaznaczyć blok komórek bez używania myszy i ręcznego przesuwania arkusza. Aby zaznaczyć zakres komórek w innym arkuszu, należy podać nazwę arkusza, na przykład Arkusz2!B5:G48.

Rysunek 4: Wybierz blok komórek, wpisując adres i naciskając klawisz Enter.

5.Zaznaczanie wielu bloków komórek. Jak pokazano na rysunku 5, możesz wpisać A1:A10,C1:C10, aby wybrać dwa nie sąsiadujące ze sobą bloki komórek jednocześnie.

Rysunek5: Możesz wybrać niesąsiadujące ze sobą zakresy wpisując przecinek pomiędzy każdym zakresem.

6.Wybierz blok komórek za pomocą adresu ostatniej komórki. Jak pokazano na rysunku 6, kliknij komórkę A1, a następnie w polu Nazwa wpisz H10 i naciśnij klawisz Shift-Enter, aby zaznaczyć komórki A1:H10.

Rysunek 6: Wpisz adres ostatniej komórki w żądanym zakresie, a następnie naciśnij klawisz Shift-Enter.

7.Wybierz dwie lub więcej kolumn. Wpisz A:E w polu Nazwa, a następnie naciśnij Enter, aby wybrać kolumny od A do E. Ta technika działa tylko wtedy, gdy określisz dwie lub więcej kolumn; w przeciwnym razie możesz niechcący przypisać literę żądanej kolumny jako nazwę zakresu do aktualnie wybranej komórki.

8.Wybierz dwa lub więcej wierszy. W polu Nazwa wpisz 1:5, a następnie naciśnij Enter, aby wybrać wiersze od 1 do 5. Podobnie jak w przypadku kolumn, musisz określić dwa lub więcej wierszy. Jeżeli w polu Nazwa wpiszesz liczbę i naciśniesz Enter, Excel wyświetli komunikat o błędzie. Nazwy zakresów muszą zaczynać się od litery lub podkreślenia.

9.Przejdź do dowolnego miejsca w bieżącym arkuszu, wpisując adres komórki. Na przykład wpisz R50 w polu Nazwa i naciśnij Enter, aby przejść do komórki R50 w bieżącym arkuszu. Aby powrócić do komórki A1, w polu Nazwa wpisz A1, a następnie naciśnij Enter. Możesz też nacisnąć klawisz Ctrl-Home.

Przejdź do dowolnego miejsca w bieżącym skoroszycie. W tym celu wpisz nazwę arkusza, wykrzyknik, adres komórki, a następnie naciśnij Enter. Na przykład, jeśli kursor znajduje się obecnie w komórce A1 Arkusza 1, wpisz Arkusz2!B12 i naciśnij Enter w polu nazwy, aby przejść do komórki B2 Arkusza 2.

Określ ostatnią funkcję arkusza, której użyłeś w Kreatorze funkcji. Jak widać na rysunku 7, gdy w komórce A1 wpiszę znak równości, pojawi się VLOOKUP, ponieważ jest to ostatnia funkcja arkusza, którą wybrałem w Kreatorze funkcji programu Excel. Jeśli nie korzystałeś wcześniej z Kreatora funkcji, w polu nazwy pojawi się SUMA. (Aby dowiedzieć się więcej na temat tej funkcji, zapoznaj się z artykułem przywołanym w technice 12).

Rysunek 7: Wpisz znak równości w komórce, aby wyświetlić ostatnią funkcję użytą w Kreatorze funkcji programu Excel.

Określ 10 ostatnich funkcji arkusza, których użyłeś w Kreatorze funkcji. Aby to zrobić, wpisz znak równości, a następnie kliknij strzałkę rozwijaną obok pola Nazwa. Jeśli chcesz znaleźć konkretną funkcję arkusza, możesz na dole wybrać opcję Więcej funkcji. Możesz również skorzystać z tej funkcji, aby utworzyć listę funkcji arkusza.

Przypisz nazwy poszczególnym komórkom arkusza. Na rysunku 8 do komórki B1 przypisałem nazwę Interes. W tym celu kliknąłem na komórkę B1, w polu Nazwa wpisałem słowo Interes, a następnie nacisnąłem klawisz Enter. Należy pamiętać, że nazwy zakresów w skoroszycie muszą zaczynać się od litery, podkreślenia lub odwrotnego ukośnika. Pozostała część nazwy zakresu może składać się z liter, cyfr i podkreśleń. W przyszłości będę mógł po prostu używać w formule słowa Odsetki zamiast nieporęcznego Arkusz1!$B$1. Aby edytować lub usuwać nazwy zakresów, należy skorzystać z Menedżera nazw na karcie Formuły w programie Excel 2007 i nowszych lub wybrać polecenie Wstaw, Nazwa, Definiuj w programie Excel 2003 i wcześniejszych.

Rysunek 8: Pole nazw można wykorzystać do przypisania znaczących nazw poszczególnym komórkom.

Przypisywanie nazw do bloku komórek. Możesz wybrać blok sąsiadujących lub nawet nie sąsiadujących komórek (jak pokazano w technikach 3 i 5), a następnie przypisać im nazwy, jak pokazano w technice 13.

15.Przejdź do istniejącej nazwy zakresu. Jeśli utworzyłeś już jedną lub więcej nazw zakresów, możesz wpisać istniejącą nazwę zakresu w polu Nazwa i nacisnąć Enter, aby przejść do tego zakresu. W przeciwieństwie do techniki 9, w której wpisywaliśmy adres konkretnej komórki, wpisanie istniejącej nazwy zakresu pozwala na nawigację w dowolnym miejscu skoroszytu. Jeżeli nazwany zakres zawiera wiele komórek, po przejściu do niego możesz wykonać dowolną liczbę zadań. Na przykład możesz nacisnąć klawisz Delete, aby usunąć dane wejściowe, lub wybrać Plik, Drukuj i wybrać polecenie Drukuj zaznaczenie, jak pokazano na rysunku 9. Nazwy zakresów nie są wymagane do wydrukowania zaznaczenia - nazwy zakresów po prostu ułatwiają wybór komórek za jednym zamachem.

Rysunek 9: Możesz wydrukować zaznaczony zakres.

Użyj listy, aby przejść do dowolnego nazwanego zakresu w skoroszycie. Jeśli zapomnisz nazwy, którą przypisałeś do nazwy zakresu, kliknij strzałkę rozwijaną obok pola Nazwa, jak pokazano na rysunku 10. Po wybraniu nazwy z listy, kursor zostanie przeniesiony do tego miejsca w skoroszycie.

Rysunek 10: Dokonaj wyboru z listy, aby przejść do dowolnego nazwanego zakresu w skoroszycie.

17.Nawigacja do wykresów i innych obiektów w skoroszycie. Podczas tworzenia wykresu w programie Excel lub korzystania z elementów sterujących arkusza kalkulacyjnego, takich jak przyciski formularzy, przyciski opcji itp. każdemu obiektowi przypisywana jest nazwa. Po kliknięciu w wykres, jak pokazano na rysunku 11, w polu Nazwa pojawia się nazwa wykresu. Możesz później wrócić do tego wykresu z dowolnego miejsca w arkuszu kalkulacyjnym, wpisując nazwę obiektu w polu Nazwa i naciskając Enter.

Rysunek 11: Przejście do wykresu lub innego obiektu przez wpisanie jego nazwy w polu Nazwa i naciśnięcie klawisza Enter.

Zmiana nazwy przypisanej do wykresów i innych obiektów. Jak pokazano na Rysunku 11, po kliknięciu na wykres, w polu Nazwa pojawia się nazwa wykresu. Możesz kliknąć w okienko nazwy, wpisać nową nazwę i nacisnąć Enter, np. zmienić nazwę wykresu z Chart 1 na Fruit, aby łatwiej było do niego nawigować. Chociaż nie można używać spacji w nazwach komórek arkusza, można je stosować w nazwach obiektów, takich jak wykresy.

Określanie liczby wierszy i kolumn podczas zaznaczania bloku komórek. Jak widać na rysunku 12, po zaznaczeniu dwóch lub więcej komórek w arkuszu, w polu Nazwa wyświetlana jest liczba zaznaczonych wierszy i kolumn. Statystyka ta pojawia się tylko wtedy, gdy trzymasz wciśnięty klawisz Shift lub lewy przycisk myszy.

Rysunek 12: Liczba wierszy i kolumn pojawia się podczas zaznaczania bloku komórek.

20.Wyświetlanie makra w obrębie skoroszytu. Jak pokazano na rysunku 13, po wpisaniu nazwy makra w polu Nazwa zostaniesz przeniesiony do edytora Visual Basic i będziesz mógł zobaczyć jego kod źródłowy.

Rysunek 13: Do kodu źródłowego makra można dostać się za pośrednictwem Pola nazwy w Excelu.

Zaznacz bieżącą kolumnę. Wpisz literę C i naciśnij Enter, aby zaznaczyć bieżącą kolumnę. Łatwiej jest nacisnąć klawisz Alt-Spacja, aby zaznaczyć bieżącą kolumnę, ale ta sztuczka potwierdza, że nie można przypisać litery C jako nazwy zakresu. Jeśli spróbujesz być sprytny i zamiast tego użyjesz polecenia Zdefiniuj nazwę, aby przypisać literę C jako nazwę zakresu, po prostu napotkasz monit Niepoprawna nazwa zakresu.

Zaznacz bieżący wiersz. Wpisz literę R i naciśnij Enter, aby zaznaczyć bieżący wiersz. Tak, oznacza to, że nie można przypisać litery R jako nazwy zakresu.

Zmień rozmiar pola nazwy. W Excelu 2003 i wcześniejszych wersjach programu Ramka nazwy nie ma możliwości zmiany rozmiaru, ale w Excelu 2007 i nowszych już tak. Oznacza to, że możesz je powiększyć, jeśli masz długie nazwy, a w Excelu 2007 lub 2010 możesz je całkowicie zwinąć, aby zrobić więcej miejsca na wyświetlanie szczególnie długich formuł. W tym celu należy chwycić za uchwyt znajdujący się tuż po prawej stronie pola nazwy i dostosować go do własnych potrzeb. W niektórych wersjach programu Excel istnieje również metoda, której można użyć do zwiększenia szerokości listy rozwijanej nazwy zakresu.

24.Wyznacz punkt przecięcia dwóch zakresów. Jak pokazano na rysunku 14, gdy wpiszesz A1:C10 B5:D12, a następnie naciśniesz Enter, Excel wybierze komórki B5:C10, aby określić nakładanie się (lub przecięcie) dwóch zakresów. Przy stosowaniu tej techniki należy pamiętać o umieszczeniu pojedynczej spacji pomiędzy współrzędnymi zakresu.

Rysunek 14: Możesz użyć pola nazwy, aby zidentyfikować nakładanie się dwóch zakresów.

Uaktywnij wstążkę Excela (lub menu Plik w Excelu 2003 i wcześniejszych). Nie przychodzi mi do głowy żaden ważny powód, aby to zrobić, ale jeśli wpiszesz ukośnik (/) w polu Nazwa, uaktywnisz skróty klawiaturowe we wstążce Excela lub menu Plik w Excelu 2003 i wcześniejszych.

Teraz Twoja kolej. Czy przegapiłem jakieś sztuczki, które można wykonać za pomocą pola nazwy w Excelu? Jeśli tak, proszę podzielić się w polu komentarzy poniżej.

Czapki z głów dla Richarda Harkera za jego przypadkowe odkrycie, jak litery R i C mają specjalne znaczenie w Name Box.