Autor: David Ringstrom, CPA

W części 1 tej serii pokazałem, jak używać niestandardowego formatu liczb do warunkowego wyświetlania miejsc dziesiętnych. Chociaż technika ta jest prosta, jej wadą jest to, że może nie działać w każdej sytuacji. Na przykład formaty liczbowe pokazane w części 1 wyświetlałyby 0,75 z dwoma miejscami po przecinku, ale zaokrąglałyby 4 200,75 do 4 201, ponieważ 4 200,75 jest większe od 1. W tym artykule opiszę, jak używać funkcji Formatowanie warunkowe w Excelu, aby poradzić sobie w każdej możliwej sytuacji.

Funkcja Formatowanie warunkowe w programie Excel jest dostępna na karcie Strona główna programu Excel 2007 i nowszych wersji dla systemu Windows oraz Excel 2011 dla komputerów Mac, a także w menu Format w programie Excel 2003 i wcześniejszych. W Excelu 2007 i nowszych wersjach można utworzyć do 64 poziomów formatowania warunkowego, a w Excelu 2003 i wcześniejszych - 3 poziomy.

Formatowanie warunkowe oferuje szeroki wachlarz możliwości, ale dzisiaj skupię się na konkretnej technice, w której wykorzystamy funkcję MOD do określenia, kiedy należy zastosować formatowanie warunkowe. Funkcja MOD ma następującą postać:

=MOD(liczba,dzielnik)

Zgodnie z dokumentacją pomocy programu Excel funkcja MOD "zwraca resztę po podzieleniu liczby przez dzielnik". Inaczej mówiąc, funkcja MOD zwraca wartość po prawej stronie od miejsca po przecinku. Na przykład w tym przypadku funkcja MOD zwróciłaby zero, ponieważ dwa dzieli się równo na cztery:

=MOD(4,2)

I odwrotnie, ta formuła zwróciłaby 0,5, ponieważ dwa nie dzieli się równo na trzy:

=MOD(3,2)

Ponieważ funkcja MOD zwraca albo zero, albo kwotę, możemy jej użyć do warunkowego wyświetlania miejsc dziesiętnych. Jeśli komórka zawiera liczbę całkowitą, MOD zwróci zero, w przeciwnym razie zwróci dziesiętną część wartości komórki. W ten sam sposób będziemy warunkowo formatować komórki bez miejsc po przecinku lub z dwoma miejscami po przecinku.

Rysunek 1: Za pomocą funkcji MOD można warunkowo wyświetlać wartości dziesiętne.

Aby zastosować formatowanie warunkowe, wprowadź liczby do komórek od A1 do A3, jak pokazano na rysunku 1, a następnie wykonaj następujące czynności:

1. Zaznacz komórkę lub komórki, które chcesz sformatować warunkowo.

2. Przejdź do funkcji Formatowanie warunkowe:

  • Excel 2007 i nowsze: Wybierz polecenie Strona główna, Formatowanie warunkowe, Nowa reguła, a następnie Użyj formuły, aby określić, które komórki należy sformatować.
  • Excel 2003 i wcześniejsze: Wybierz polecenie Format, a następnie Formatowanie warunkowe.
  • Excel 2011 dla komputerów Mac: Na karcie Strona główna wybierz polecenie Formatowanie warunkowe, a następnie Nowa reguła lub wybierz z menu polecenie Format, a następnie Formatowanie warunkowe, a następnie kliknij znak plusa. Gdy pojawi się okno Nowa reguła formatowania, z listy Styl wybierz Klasyczny, a następnie określ Użyj formuły do określenia, które komórki mają być sformatowane.

3. Wprowadź następującą formułę:

=MOD(A1,1)=0

4. Kliknij przycisk Format, kliknij kartę Liczba, wybierz 0 miejsc po przecinku, zaznacz opcję Użyj separatora 1000 (,), a następnie kliknij dwukrotnie przycisk OK. 5.

5.Dodaj drugi warunek:

  • Excel 2007 i nowsze wersje, Excel 2011 dla komputerów Mac: Powtórz kroki od 2 do 4, ale tym razem użyj formuły =MOD(A1,1)<>0 dla kroku 3 i określ dwa miejsca po przecinku w kroku 4.
  • Excel 2003 i wcześniejsze: Wybierz polecenie Format, Formatowanie warunkowe, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Określ =MOD(A1,1)<>0 dla warunku 2, a następnie wykonaj krok 4, ale określ dwa miejsca po przecinku.

Po zastosowaniu formatowania warunkowego można je łatwo usunąć:

  • Excel 2007 i nowsze: Zaznacz jedną lub więcej komórek, a następnie wybierz polecenie Strona główna, Formatowanie warunkowe i dokonaj wyboru z menu Wyczyść reguły.
  • Excel 2003 i wcześniejsze: Wybierz polecenie Format, Formatowanie warunkowe, Usuń, a następnie usuń wszystkie niepożądane warunki.

Powiązany artykuł:

  • Warunkowe wyświetlanie miejsc dziesiętnych w Excelu: Część 1

Przeczytaj więcej artykułów autorstwa Davida Ringstroma.

O autorze:

David H. Ringstrom, CPA, kieruje Accounting Advisors, Inc. z siedzibą w Atlancie, firmą konsultingową zajmującą się oprogramowaniem i bazami danych, świadczącą usługi szkoleniowe i doradcze na terenie całego kraju. Skontaktuj się z Davidem pod adresem [email protected] lub śledź go na Twitterze. David jest prelegentem na konferencjach poświęconych Microsoft Excel i prowadzi webcasty dla kilku dostawców usług CPE, w tym dla partnera CPE Link w AccountingWEB.