Użytkownicy programu Excel, którzy subskrybują platformę Office 365 firmy Microsoft, mają tę zaletę, że znajdują się w awangardzie nowych funkcji dodawanych do programu Excel, ale bycie na pierwszej linii postępu w programie Excel jest trudne; niektóre funkcje znikają.

W tym artykule opiszę to zjawisko i pokażę, jak przywrócić te funkcje... przynajmniej na razie.

Po pierwsze, pozwól, że pomogę ci ustalić, czy w ogóle podlegasz zanikającym funkcjom w programie Excel:

 • Jeśli korzystasz z programu Excel 2013 i wcześniejszych, Twoja wersja programu Excel nie podlega zmianom
 • Jeśli korzystasz z wieczystej licencji na program Excel 2016, Twoja wersja programu Excel nie podlega zmianom.
 • Jeśli korzystasz z wersji programu Excel 2016 w ramach usługi Office 365, Twoja wersja programu Excel mogła jeszcze nie ulec zmianie, ale może to nastąpić wkrótce, jeśli firma Microsoft udostępni nową kompilację programu Excel na Twoim komputerze. Rysunek 1 pokazuje, jak określić, czy korzystasz z usługi Office 365.

Rysunek 1: Kroki od 1 do 3 pokazują, jak zidentyfikować wersję programu Excel 2016 dla usługi Office 365.

Polecenia, które zniknęły z programu Excel 2016, znajdują się w menu Recenzja programu Excel:

 • Udostępnij skoroszyt
 • Chroń i udostępniaj skoroszyt
 • Śledź zmiany

Rysunek 2 porównuje nową wersję menu Recenzja z bezterminowo licencjonowanym programem Excel 2016, a także wcześniejszymi wersjami programu Excel.

Rysunek 2: Funkcje Udostępnij i Śledź zmiany zniknęły z najnowszych wersji Office 365/Excel 2016.

W żargonie Microsoftu brakujące funkcje zostały zdeprecjonowane, co w zależności od wybranego słownika można zdefiniować jako coś, czego należy unikać, wyrażać dezaprobatę lub deprecjonować. Bez względu na terminologię, znalezienie poleceń, z których korzystałeś przez lata lub dziesięciolecia, może być oszałamiające i frustrujące, aby po prostu zniknąć pewnego pięknego dnia.

Na szczęście istnieje obejście, jeśli znajdziesz się pod wpływem tych poleceń, które zniknęły, jak pokazano na rysunku 3:

 1. Kliknij strzałkę na końcu paska narzędzi szybkiego dostępu.
 1. Wybierz Więcej poleceń.
 1. Wybierz polecenie Polecenia spoza wstążki.
 1. Kliknij dwukrotnie dowolne z tych poleceń, których chcesz użyć:
 • Udostępnij skoroszyt (starsze wersje)
 • Chroń udostępnianie (starsze wersje)
 • Śledź zmiany (starsze wersje)
 1. Kliknij OK, aby zapisać zmiany.

Ilustracja 3: Możesz dodać starsze polecenia Udostępnij skoroszyt i Śledź zmiany do paska narzędzi szybkiego dostępu.

Wszystkie wybrane ikony będą teraz dostępne za pośrednictwem paska narzędzi szybkiego dostępu. Polecenia spoza wstążki to ciekawa mieszanka funkcji programu Excel, które nie zostały uwzględnione w interfejsie menu, a także swego rodzaju cmentarzysko funkcji, które zostały usunięte z danej wersji programu Excel. Kilka z moich ulubionych to:

 • Polecenie Pełny ekran, które zniknęło w programie Excel 2013: wybierz opcję Przełącz pełny ekran z sekcji Polecenia nie na wstążce, aby przywrócić tę funkcję.
 • Klasyczny podgląd wydruku, który zniknął w programie Excel 2010: aby przywrócić tę funkcję, należy wybrać opcję Podgląd wydruku na pełnym ekranie z sekcji Polecenia spoza wstążki.

Można sobie wyobrazić, że Microsoft może w pewnym momencie przeprowadzić pewne porządki w programie Excel, aby wyeliminować te funkcje. Biorąc jednak pod uwagę, że dziesiątki starszych funkcji arkusza roboczego nadal istnieją w programie Excel ze względu na kompatybilność wsteczną, nadal możesz mieć pewien pas startowy w odniesieniu do działań, które obecnie podejmujesz, które obejmują udostępnianie skoroszytów lub śledzenie zmian.

Powodem, dla którego funkcje te zostały wycofane, jest fakt, że Microsoft niedawno dokonał przeglądu udostępniania skoroszytów na rzecz rozwiązania opartego na chmurze, które wykorzystuje usługę OneDrive firmy Microsoft. Wcześniej wszyscy użytkownicy musieli mieć dostęp do danego skoroszytu w jednej lokalizacji, aby udostępnić dostęp do pliku. Rysunek 4 pokazuje, jak korzystać z nowej funkcji udostępniania.

Rysunek 4: Udostępnianie skoroszytów odbywa się teraz za pośrednictwem chmury, co powinno zapewnić płynną współpracę.