Exact Software wprowadził Exact Online dla księgowych, produkt oparty na chmurze, który ma umożliwić księgowym usprawnienie zarządzania projektami i usprawnić współpracę z klientami.

Amerykańskie firmy CPA mogą już teraz zapisać się, bez subskrypcji, do programu ograniczonej wersji Exact Online dla księgowych.

Exact Online dla księgowych pozwala firmom CPA na:

  • Wyświetlanie i edytowanie dokumentacji biznesowej klientów.
  • Stałe monitorowanie informacji biznesowych, w razie potrzeby tworzenie automatycznych wyjątków i alarmów.
  • Przeglądanie danych klientów w szerokim zakresie operacji biznesowych, aby lepiej zrozumieć, co dzieje się w skali makro i potencjalnie świadczyć usługi doradcze.

Dzisiejszy rynek usług księgowych jest bardzo konkurencyjny, a kluczowym czynnikiem wpływającym na utrzymanie klientów jest jakość usług świadczonych przez firmę â nie chodzi już o tradycyjne okresowe usługi księgowe, ale o tworzenie długoterminowej wartości â Dave Lechleitner, dyrektor ds. marketingu produktów w Exact U.S. Cloud Solutions, powiedział w oświadczeniu. Zróżnicowanie oferty usług może przyciągnąć nowych klientów, a nasze rozwiązanie daje firmom CPA możliwość zrobienia tego z powodzeniem. Postrzegamy Exact Online for Accountants jako produkt, który nie tylko ułatwi życie księgowym, ale także umożliwi im rzeczywisty rozwój działalności.

Firmy, które wykupią subskrypcję Exact Online dla księgowych, będą miały również dostęp do szkoleń i rynku Exact Online. Rynek ten umożliwia małym firmom, które potrzebują księgowego lub CPA, wyszukiwanie według lokalizacji geograficznej lub obszaru specjalizacji.

Aby uzyskać informacje na temat programu lub dodatkowe informacje, należy odwiedzić stronę www.exactonline.com/contact.