Prawdopodobnie korzystałeś z polecenia Punktory w programie Microsoft Word, aby utworzyć wypunktowaną listę elementów, ale możesz nie zdawać sobie sprawy, że możliwe jest również tworzenie takich list w programie Excel.

W tym artykule porównam użycie pól tekstowych z wykorzystaniem sztuczki z klawiaturą numeryczną do tworzenia symboli wypunktowania w komórce. Zauważyłem, że wielu użytkowników polega na scalonych komórkach w arkuszu kalkulacyjnym do przechowywania akapitu lub więcej tekstu, ale osobiście uważam, że pola tekstowe są znacznie lepsze do tego celu.

Najpierw utwórzmy pole tekstowe, jak pokazano na rysunku 1:

 1. Aktywuj menu Wstaw Excela.
 2. Kliknij pole tekstowe w sekcji Tekst.
 3. Przytrzymaj lewy przycisk myszy i narysuj prostokąt na arkuszu.
 4. Po zwolnieniu przycisku myszy można wpisywać tekst w polu tekstowym w taki sam sposób, jak w dokumencie programu Word lub wiadomości e-mail.

Rysunek 1: Pola tekstowe stanowią przydatną alternatywę dla scalonych komórek.

Pola tekstowe oferują wiele korzyści w porównaniu z często stosowaną alternatywą w postaci scalonych komórek:

 • Tekst wpisywany w polu tekstowym jest automatycznie zawijany.
 • W przeciwieństwie do scalonych komórek, pola tekstowe są przenośne i łatwo zmienić ich rozmiar. Wystarczy chwycić krawędź pola tekstowego i przeciągnąć do nowej lokalizacji lub wybrać jeden z uchwytów pokazanych w kroku 4 na rysunku 1, aby zmienić rozmiar pola tekstowego.
 • Pole tekstowe może być widoczne na ekranie, ale nie na wydrukowanej stronie.
  • Excel 2013 i nowsze: Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną krawędź pola tekstowego. Wybierz opcję Rozmiar i właściwości, a następnie usuń zaznaczenie pola wyboru Drukuj obiekt w sekcji Właściwości, jak pokazano na rysunku 2.
  • Excel 2010 i starsze: Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną krawędź pola tekstowego. Wybierz opcję Rozmiar i właściwości, a następnie wybierz sekcję Właściwości. Usuń zaznaczenie pola wyboru Drukuj obiekt.

Rysunek 2 : Wyczyść pole wyboru Drukuj obiekt, aby pole tekstowe było wyświetlane tylko na ekranie.

Teraz dodajmy trochę tekstu do naszego pola tekstowego, jak pokazano na rysunku 3:

 1. Dodawanie tekstu do pola tekstowego.
 2. Podświetl tekst, do którego chcesz dodać punktory i kliknij prawym przyciskiem myszy pole tekstowe.
 3. Wybierz polecenie Punktory:
 • Excel 2010 i nowsze: To polecenie pojawia się w menu po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.
 • Excel 2007: Polecenie pojawia się jako ikona nad menu.
 1. Wybierz format punktora:
 • Excel 2010 i nowsze: Podmenu wyświetla dostępne opcje.
 • Excel 2007: Kliknij strzałkę obok ikony Punktory, aby wyświetlić dodatkowe opcje.

Funkcjonalność ta to dopiero początek możliwości dostępnych w polach tekstowych. Wybierz polecenie Punktory i numeracja, aby wyświetlić okno dialogowe z wieloma innymi opcjami, w tym cyframi, literami i cyframi rzymskimi.

Rysunek 3: Polecenie Punktory pojawia się tylko w menu prawego przycisku myszy dla pól tekstowych.

Punktory można również wstawiać bezpośrednio do komórek na dwa różne sposoby. Najpierw użyjmy polecenia Symbol programu Excel, jak pokazano na rysunku 4.

 1. Wpisz tekst do komórki arkusza, a następnie zaznacz tę komórkę.
 2. Kliknij na początku paska formuły.
 3. Wybierz menu Wstaw programu Excel.
 4. Wybierz polecenie Symbol.
 5. Z listy czcionek wybierz Wingdings.
 6. Kliknij czterokrotnie strzałkę w dół na pasku przewijania.
 7. Wybierz jeden z symboli punktorów (lub kliknij strzałkę przewijania w dół jeszcze raz, aby wyświetlić inny symbol).
 8. Kliknij przycisk Wstaw, aby dodać wybrany symbol punktora do paska formuły.
 9. Kliknij przycisk Zamknij, aby opuścić okno dialogowe Symbol.
 10. Naciśnij Enter, aby zapisać zmiany w komórce arkusza.
 11. W większości wersji programu Excel punktor powinien pojawić się na początku komórki arkusza, ale w programie Excel 2016 może się tak nie stać.

Rysunek 4 : Polecenie Symbol umożliwia dodawanie punktorów i innych znaków do komórek arkusza.

Trzecim sposobem na utworzenie symbolu punktora jest użycie skrótu klawiaturowego. W dowolnym miejscu programu Excel można przytrzymać klawisz Alt i nacisnąć cyfrę 7 na klawiaturze numerycznej, aby utworzyć punktor. Technika ta jest skomplikowana, ponieważ należy przytrzymać klawisz Alt podczas naciskania cyfry 7. Ta sztuczka nie zadziała, jeśli użyjesz klawisza 7, który pojawia się nad literą Y na klawiaturze. Rzeczywiście, wszystkie cyfry od 1 do 9 wyświetlają symbole po naciśnięciu klawisza numerycznego i przytrzymaniu klawisza Alt.