Od czasu do czasu możesz chcieć usunąć słowa lub liczby z komórek arkusza Excel, zachowując nienaruszone formuły. Może się to zdarzyć, gdy użytkownik nieumyślnie zapomni zapisać arkusz jako nową kopię.

W tym artykule wyjaśnię, jak zresetować istniejący skoroszyt, ale także pokażę sposób, w jaki można zminimalizować potrzebę korzystania z tej techniki w przyszłości. Jak pokazano na rysunku 1, aby usunąć tekst lub liczby z arkusza:

 1. Zaznacz komórki zawierające informacje, które chcesz usunąć. Ten blok komórek może zawierać formuły, co często stanowi wyzwanie dla wielu użytkowników.
 2. Wybierz polecenie Znajdź i zaznacz z karty Narzędzia główne.
 3. Wybierz opcję Przejdź do specjalnego.
 4. Kliknij dwukrotnie Stałe, aby pominąć przycisk OK w oknie dialogowym Przejdź do specjalnego.
 5. Naciśnij klawisz Delete, aby wyczyścić komórki, ale zachować nienaruszone formatowanie. Nie wpłynie to na żadne formuły w wybranym zakresie.

Rysunek 1: Polecenie Przejdź do specjalnego w programie Excel umożliwia strategiczne zaznaczanie komórek wprowadzania danych.

Po przywróceniu arkusza kalkulacyjnego do nieskazitelnego stanu istnieje kilka podejść, które można zastosować w celu ochrony arkusza kalkulacyjnego w przyszłości. Pierwsza z nich polega na użyciu często pomijanego menu w oknie dialogowym Otwórz programu Excel. Aby rozpocząć, najpierw wykonaj wszelkie niezbędne kroki w swojej wersji programu Excel, aby przejść do okna dialogowego Otwórz, a następnie:

 1. Kliknij raz plik, który chcesz otworzyć w celu wprowadzenia danych.
 2. Kliknij strzałkę obok przycisku Otwórz.
 3. Z wyświetlonego menu wybierz polecenie Otwórz jako kopię.

Jak pokazano na rysunku 2, skoroszyt zostanie otwarty z nową nazwą, która zawiera słowa Copy Of, dzięki czemu jeśli odruchowo zapiszesz skoroszyt, kopia główna będzie chroniona.

Rysunek 2: Polecenie Zapisz jako kopię umożliwia zachowanie głównej kopii arkusza kalkulacyjnego.

Wprowadź swój adres e-mail, aby zapisać się do naszego newslettera i co tydzień otrzymywać to, co najlepsze w AccountingWEB.Enter email address *Enteremail address
Sign up

Innym podejściem jest zapisanie skoroszytu jako szablonu. Ułatwia to zapobieganie zapisywaniu pliku przez użytkowników, ponieważ szablony automatycznie otrzymują nową nazwę. Aby to zrobić, wykonaj wszelkie niezbędne kroki w swojej wersji programu Excel, aby przejść do okna dialogowego Zapisz jako:

 1. W razie potrzeby zmień nazwę dokumentu w polu Nazwa pliku.
 2. Wybierz opcję Szablon z listy Zapisz jako typ.
 3. W tym momencie Excel przekieruje cię do specjalnego folderu Templates na twoim komputerze. W rzeczywistości szablony można zapisywać w dowolnym miejscu, na przykład na udostępnionym dysku sieciowym, więc w razie potrzeby zmień folder.
 4. Kliknij przycisk Zapisz.

Rysunek 3: Zapisz skoroszyt jako szablon, aby uniemożliwić użytkownikom zapisanie pliku.

Praca z szablonami wiąże się z pewnymi niuansami. Jeśli korzystasz z programu Excel 2013 lub starszego, po wybraniu opcji Plik, Nowy, zobaczysz wersję przycisku Moje szablony. Kliknięcie tego przycisku spowoduje wyświetlenie okna dialogowego zawierającego wszystkie zapisane szablony. Dzięki temu zawsze tworzona będzie kopia szablonu, a nie sam szablon.

W programie Excel 2016 należy najpierw poinformować program Excel, gdzie znajdują się szablony. W tym celu należy otworzyć okno Eksploratora Windows lub Mój komputer, a następnie w pasku adresu wpisać następujący tekst i nacisnąć klawisz Enter:

%appdata%\Microsoft\Templates

Zostanie on rozwinięty do "normalnego" adresu folderu, ponieważ %appdata% jest skrótem do folderu AppData na każdym komputerze. Skopiuj pełny adres, który pojawi się w schowku, a następnie w programie Excel 2016:

 1. Wybierz Plik.
 2. Wybierz Opcje.
 3. Wybierz Zapisz w oknie dialogowym Opcje programu Excel.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder lokalizacji Domyślne szablony osobiste.
 5. Wybierz Wklej.
 6. Kliknij OK.

Ilustracja 4: Konfiguracja lokalizacji folderu szablonów w programie Excel 2016.

Teraz po wybraniu opcji Plik, a następnie Nowy w programie Excel, zobaczysz linki do opcji Polecane i Osobiste. Kliknij opcję Osobiste, aby uzyskać dostęp do listy zapisanych szablonów.

Alternatywnie, w dowolnej wersji programu Excel, możesz dwukrotnie kliknąć plik szablonu z okna Mój komputer lub Eksploratora Windows. Spowoduje to uruchomienie kopii szablonu o nazwie ogólnej. Jeśli chcesz zmodyfikować szablon w jakikolwiek sposób, przejdź do szablonu za pomocą okna dialogowego Otwórz programu Excel. Szablony można otwierać w taki sam sposób, jak każdy inny skoroszyt programu Excel.