Praca w Excelu może czasami wydawać się "śmiercią przez tysiąc cięć", jeśli nie jesteś świadomy subtelnych oszczędności czasu. W tym artykule pokażę ci kilka sposobów na szybkie poruszanie się po arkuszu Excela, abyś i ty nie skończył nieefektywnie marnując dzień.

Wiele lat temu ukułem frazę: "Albo pracujesz z Excelem, albo on pracuje z tobą". Przykładem tego jest niedawny film Huntera Hobbsa, w którym ręcznie przewija on do dołu arkusza kalkulacyjnego Excel, przytrzymując klawisz strzałki w dół.

Jeśli zastanawiasz się, dotarcie na sam dół arkusza kalkulacyjnego Excel w ten sposób zajmuje ponad dziewięć godzin. I tak, pan Hobbs jest świadomy, że mógł nacisnąć Ctrl-Down, aby błyskawicznie dostać się na sam dół arkusza.

Oto kilka bardziej przydatnych skrótów:

  • Klawisz Ctrl-Strzałka: Przytrzymanie klawisza Ctrl wraz z dowolnym klawiszem strzałki (w lewo, w prawo, w górę lub w dół) powoduje przesunięcie kursora w określonym kierunku w arkuszu. To, jak daleko będziesz podróżować, zależy od tego, gdzie jesteś w momencie naciśnięcia skrótu klawiaturowego:
  1. Jeśli w komórce początkowej znajduje się cokolwiek, klawisz Ctrl-Strzałka przesunie kursor w danym kierunku, dopóki Excel nie napotka pustej komórki. Jeśli naciśniesz klawisz Ctrl-Down w komórce A1 pustego arkusza, kursor zostanie przeniesiony do wiersza 65 536 w skoroszycie zgodnym z programem Excel 2003 lub wiersza 1 048 576 w nowoczesnym skoroszycie programu Excel.
  2. Jeśli komórka początkowa jest pusta, klawisz Ctrl-Strzałka przesunie kursor w danym kierunku do momentu napotkania przez program Excel niepustej komórki lub dowolnej krawędzi arkusza.
  3. Alternatywą dla użycia klawisza Ctrl-Strzałka jest dwukrotne kliknięcie obramowania dowolnej komórki arkusza. Dwukrotne kliknięcie dolnej krawędzi komórki A1 w pustym skoroszycie spowoduje natychmiastowe przejście do dolnej części arkusza. W tym przypadku obowiązują normalne zasady dotyczące poruszania się kursora, dopóki nie trafi na wypełnioną komórkę lub krawędź arkusza, więc dwukrotne kliknięcie obramowania komórki jest po prostu odpowiednikiem klawisza Ctrl-Arrow.
  • Ctrl-Home : Ten skrót zawsze prowadzi do komórki A1 z dowolnego miejsca w arkuszu.
  • Ctrl-End: Skrót ten przenosi do ostatnio używanej komórki w skoroszycie. Pozornie powinna to być ostatnia komórka, w której znajdują się dane, ale czasami podlega to interpretacji. Dla Excela ostatnio używana komórka w arkuszu to komórka znajdująca się najdalej w dół i po prawej stronie, która została kiedykolwiek zmieniona. Wpisanie czegoś, powiedzmy, w komórce Z500, a następnie wymazanie jej nie spowoduje, że komórka A10 nagle powróci do ostatnio używanej komórki; Z500 jest ostatnią komórką do momentu zresetowania arkusza.

Wyżej wymienione skróty klawiaturowe lub akcje myszy można uzyskać, włączając klawisz Shift. Na przykład, jeśli kursor znajduje się obecnie w komórce A1, Ctrl-Shift-End zaznaczy cały używany obszar arkusza. Lub, aby wybrać kolumnę danych, przytrzymaj Ctrl-Shift-Down po umieszczeniu kursora na górze kolumny.

Wielu użytkowników klika ramkę arkusza, aby zaznaczyć cały wiersz lub kolumnę. Technika ta ma pewną wadę w przypadku aktywnej pracy między, powiedzmy, skoroszytem kompatybilnym z programem Excel 2003 a nowoczesnym skoroszytem.

Format pliku XLS ma 256 kolumn i 65 536 wierszy. Możesz łatwo skopiować całe wiersze lub kolumny z tego typu skoroszytu do nowoczesnych formatów XLSX, XSLM i XLSB.

Nie można jednak skopiować 16 384 kolumn lub 1 048 576 wierszy z nowoczesnego skoroszytu z powrotem do starszego, przestarzałego formatu skoroszytu. W takich przypadkach wyżej wspomniane skróty klawiaturowe mogą pomóc zachować rozsądek.