Często zdarza mi się korzystać z funkcji przekreślenia zarówno w programie Word, jak i Excel, aby zaznaczać elementy jako zakończone. W programie Word funkcja ta jest dość prosta, ponieważ na karcie Strona główna w programie Word 2007 i nowszych pojawia się ikona przekreślenia. Z kolei w programie Excel funkcja ta nie ma własnej ikony, ale ma skrót klawiaturowy, Ctrl-5. W programie Word nie ma jednak wbudowanego skrótu klawiszowego do przeciągania. W tym artykule opiszę kilka sposobów, dzięki którym można usprawnić dostęp do tej funkcji - i do prawie wszystkich innych funkcji - zarówno w programie Word, jak i Excel.

Jak pokazano na rysunku 1, przekreślenie jest ustawieniem czcionki, które umożliwia narysowanie linii na tekście. W programie Word 2007 i nowszych można zaznaczyć blok tekstu, a następnie włączyć lub wyłączyć przekreślenie za pomocą kliknięcia myszą. Dostęp do tej funkcji można również uzyskać z sekcji Efekty w oknie dialogowym Czcionki, pokazanym na rysunku 1. Tradycyjny sposób stosowania przekreślenia w programie Excel polega na wykonaniu kroków od A do C w oknie dialogowym Formatowanie komórek.

Rysunek 1: Dwa różne sposoby stosowania przekreślenia w programie Microsoft Word.

Jak już wcześniej wspomniano, w programie Microsoft Excel można ominąć okno dialogowe Formatuj komórki, naciskając klawisz Ctrl-5. Jeśli jednak naciśniesz Ctrl-5 w Wordzie, zamiast włączać lub wyłączać przekreślenie, zmienisz odstęp między wierszami akapitu na 1,5. Na szczęście istnieją dwa proste sposoby zmuszenia zarówno Worda, jak i Excela do używania tego samego skrótu klawiszowego. Ponadto można użyć jednej z tych technik do ujednolicenia skrótów klawiaturowych dla dowolnej funkcji występującej w obu programach.

Tworzenie niestandardowego skrótu klawiaturowego w programie Word

Program Microsoft Word oferuje użyteczną możliwość tworzenia własnych skrótów klawiaturowych dla dowolnych funkcji. W ten sposób można łatwo przypisać klawisz Ctrl-5 w programie Word do funkcji przeciągania, aby uzyskać spójny skrót zarówno w programie Word, jak i Excel, jak pokazano na rysunku 2.

Rysunek 2: Możesz utworzyć własny skrót klawiaturowy dla dowolnej funkcji w programie Word.

Jeżeli później zmienisz zdanie na temat niestandardowego skrótu klawiaturowego w programie Word, powtórz kroki 1 i 2, a następnie kliknij przycisk Usuń. Na rysunku 2 przycisk Usuń jest nieaktywny, ponieważ do funkcji podkreślenia nie został przypisany żaden skrót klawiaturowy. Technikę pokazaną na rysunku 2 można zastosować praktycznie do każdego elementu programu Word, nawet do tych, które pojawiają się w oknie dialogowym. Naciśnij klawisze Ctrl-Alt-+ w dowolnym miejscu w programie Word, kliknij polecenie lub funkcję, a następnie przypisz wybrany skrót klawiaturowy.

Pasek narzędzi szybkiego dostępu

Chociaż program Excel nie umożliwia ponownego przypisywania skrótów klawiaturowych w taki sam sposób, jak program Word, to w pakiecie Office 2007 i nowszych można używać paska narzędzi szybkiego dostępu do tworzenia własnych skrótów klawiaturowych. W programie Word można po prostu kliknąć prawym przyciskiem myszy polecenie, a następnie wybrać polecenie Dodaj do paska narzędzi szybkiego dostępu, jak pokazano na rysunku 3. Gdy polecenie pojawi się na pasku narzędzi szybkiego dostępu, naciśnij klawisz Alt, aby wyświetlić jego skrót klawiaturowy. Jeżeli dana funkcja nie jest obecna na Wstążce, tak jak w przypadku funkcji przekreślenia w programie Excel, można dodać to polecenie do paska narzędzi szybkiego dostępu, jak pokazano na rysunku 4.

Rysunek 3: Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną ikonę wstążki w pakiecie Office 2007 i nowszych, aby dodać ją do paska narzędzi szybkiego dostępu.

Rysunek 4: Istnieje wiele ukrytych poleceń, które można dodać do paska narzędzi szybkiego dostępu w pakiecie Office 2007 i nowszych.

Wykonaj te same kroki w programie Microsoft Word, aby zmienić położenie polecenia usuwania zaznaczenia na pasku narzędzi Szybki dostęp, aby mieć ten sam skrót w obu aplikacjach. Dodatkową zaletą jest możliwość wykorzystania tej samej techniki w dowolnej aplikacji pakietu Office 2007, 2010 lub 2013, w tym w programach Outlook, PowerPoint i Access.