David H. Ringstrom, CPA

Wpływ pojedynczego kliknięcia na menu lub obiekt w programie Microsoft Excel jest na ogół intuicyjny, ale podwójne kliknięcie czasami ujawnia ukryte skróty. W tym artykule omówię tuzin technik, w których podwójne kliknięcie może zaoszczędzić czas i wysiłek.

1. Pomiń przycisk OK: O ile nie klikasz pola wyboru, kliknij dwukrotnie swój wybór w dowolnym oknie dialogowym w programie Excel, aby wybrać tę opcję i jednocześnie kliknąć przycisk OK. Na przykład naciśnij Ctrl-1, aby wyświetlić okno dialogowe Formatowanie komórek. Kliknij dwukrotnie dowolny format w obrębie karty Liczba, aby zastosować formatowanie i zamknąć okno dialogowe w jednym kroku.

2. Zmaksymalizuj okna plików: Kliknij dwukrotnie pasek tytułu okien programu Excel Otwórz lub Zapisz jako, aby zobaczyć więcej plików i folderów. Ponownie kliknij dwukrotnie pasek tytułu, aby przywrócić domyślny rozmiar okna. Można również dwukrotnie kliknąć pasek tytułu programu Excel lub okno arkusza.

3. Podziel arkusz: Kliknij dwukrotnie którykolwiek z uchwytów podziału na rysunku 1, aby wyświetlić jednocześnie dwie części tego samego arkusza. Dwukrotnie kliknij podział, aby go usunąć.

Rysunek 1: Dwukrotne kliknięcie przycisków rozcięcia umożliwia jednoczesne wyświetlenie dwóch sekcji arkusza.

4. Uchwyt wypełnienia: Prawie każdy wie, że można złapać małe czarne wcięcie w prawym rogu komórki i przeciągnąć w dół, aby wypełnić zakres komórek. Zamiast tego kliknij dwukrotnie ten Uchwyt wypełniania, aby skopiować dane lub formuły w dół, aż do napotkania pustej komórki w sąsiedniej kolumnie. W programie Excel 2010 i nowszych wersjach funkcja ta kopiuje w dół do dolnej części sąsiadującego bloku komórek, co oznacza, że może pominąć puste komórki w bezpośrednio sąsiadującej kolumnie.

5. Zablokuj Malarza formatów: Większość użytkowników klika raz na Malarz formatów, aby przenieść formatowanie z jednej komórki lub rysowanie obiektu do innej. Aby zastosować to samo formatowanie do wielu nie sąsiadujących ze sobą komórek, kliknij dwukrotnie Malarza formatów, a następnie sformatuj tyle komórek, ile chcesz. Po zakończeniu pracy z Malarzem formatów naciśnij klawisz Escape.

6. Zmiana nazwy zakładki arkusza: Chociaż możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy zakładkę arkusza i wybrać opcję Zmień nazwę, kliknij dwukrotnie zakładkę, aby natychmiast edytować jej nazwę.

7. Dostosowanie szerokości kolumn: Kliknij dwukrotnie prawą krawędź dowolnej kolumny w ramce arkusza, aby automatycznie zmienić rozmiar tej kolumny w celu dopasowania jej do szerokości najdłuższego wpisu komórki. Można też wybrać dwie lub więcej kolumn i dwukrotnie kliknąć prawą krawędź kolumny, aby zmienić rozmiar wielu kolumn jednocześnie.

8. Zwijanie wstążki: Kliknij dwukrotnie dowolną kartę wstążki w programie Excel 2007 i nowszych wersjach, aby zwinąć lub rozwinąć interfejs wstążki, a tym samym uzyskać więcej (lub mniej) wierszy na ekranie.

9. Nawigowanie po arkuszu: Kliknij dwukrotnie dowolną granicę komórki arkusza, aby przesunąć kursor w tym kierunku, aż napotka pustą komórkę lub ramkę arkusza.

10. Edycja komórki: Kliknij dwukrotnie dowolną komórkę arkusza, aby edytować jej zawartość w miejscu, zamiast przenosić mysz do paska formuły.

11. Identyfikacja komórek poprzedzających: Ta technika wymaga, abyś najpierw wyłączył opcję Allow Editing Directly in Cells w sekcji Advanced okna Options w programie Excel 2007 i nowszych. W Excelu 2003 opcja ta pojawia się na karcie Edycja w oknie Opcje Excela i jest oznaczona jako Edycja bezpośrednio w komórce. W obu przypadkach po wyłączeniu tej opcji dwukrotne kliknięcie komórki arkusza spowoduje podświetlenie poprzedzających ją komórek, do których odnosi się dana formuła.

12. Zamknij program Excel: Kliknij dwukrotnie logo programu Excel w lewym górnym rogu dowolnej wersji programu Excel (lub przycisk Office w programie Excel 2007), aby zamknąć program. Może zostać wyświetlony monit o zapisanie wszelkich otwartych skoroszytów.

13. Drill-Down tabeli przestawnej: Kliknij dwukrotnie dowolną wartość liczbową w tabeli przestawnej, aby utworzyć nowy arkusz, który ujawnia rekordy leżące u podstaw tej kwoty.

Powiązane artykuły:

  • Excel Tip: Automatyczne tworzenie kopii zapasowych kluczowych skoroszytów Excela
  • Porada Excela: Wklejanie tekstu do programu Excel 2010

Przeczytaj więcej artykułów autorstwa Davida Ringstroma.

O autorze:

David H. Ringstrom, CPA kieruje firmą Accounting Advisors, Inc. z siedzibą w Atlancie, zajmującą się doradztwem w zakresie oprogramowania i baz danych, świadczącą usługi szkoleniowe i doradcze na terenie całego kraju. Skontaktuj się z Davidem pod adresem [email protected] lub śledź go na Twitterze. David przemawia na konferencjach na temat Microsoft Excel i prezentuje webcasty dla kilku dostawców CPE, w tym partnera AccountingWEB - CPE Link.