Podczas migracji do programu Excel 2010 lub 2013 możesz czasem napotkać arkusze kalkulacyjne otwierane w specjalnym trybie widoku chronionego. Takie dokumenty możesz przeglądać - ale nie edytować - dopóki nie udzielisz pozwolenia w ramach monitu na ekranie. Wyjaśnię, jak wygląda widok chroniony i jak można dostosować to zabezpieczenie do własnych potrzeb.

Domyślnie program Microsoft Excel 2010 i późniejsze zakładają, że pliki otwierane z Internetu, załączników poczty elektronicznej lub innych określonych lokalizacji mogą zawierać złośliwy kod programistyczny. W związku z tym Excel otwiera takie dokumenty w specjalnym trybie zwanym Widokiem chronionym, który umożliwia przeglądanie arkusza kalkulacyjnego, ale nie jego edycję. O włączeniu widoku chronionego informuje Cię monit bezpieczeństwa pokazany na rysunku 1.

Zauważysz, że interfejs użytkownika wstążki programu Excel jest również zwinięty, ponieważ wyłączone są praktycznie wszystkie funkcje programu Excel z wyjątkiem nawigacji w skoroszycie i kopiowania wybranych komórek do schowka. Jeśli chcesz edytować arkusz, musisz kliknąć przycisk Włącz edycję pokazany na rysunku 1.

Rysunek 1: Widok chroniony pozwala na bezpieczne przeglądanie dokumentów o nieznanej proweniencji.

Do ustawień określających, kiedy widok chroniony jest automatycznie wywoływany, można dotrzeć na dwa sposoby. Jeśli otworzysz dokument w Protected View, możesz kliknąć na File, Info, a następnie wybrać Protected View Settings, jak pokazano na rysunku 2.

Rysunek 2: Opcja Info w programie Excel 2010 i 2013 umożliwia łatwy dostęp do ustawień widoku chronionego.

Alternatywnie możesz wykonać czynności pokazane na rysunku 3, które są bardziej zaangażowane:

  • Wybierz Plik, a następnie Opcje.
  • W ramach okna Opcje wybierz Centrum zaufania, a następnie kliknij przycisk Ustawienia Centrum zaufania.
  • W ramach Ustawień Centrum Zaufania wybierz Widok chroniony i dokonaj wszelkich niezbędnych regulacji, a następnie kliknij dwukrotnie przycisk OK.

Rysunek 3: Dostęp do ustawień widoku chronionego można uzyskać również za pośrednictwem okna dialogowego Opcje programu Excel.

Trzydziestodwubitowe wersje programu Excel 2010 oferują dodatkowe pole wyboru oznaczone jako Włącz tryb zapobiegania wykonywaniu danych. Opcja ta została usunięta z programu Excel 2013 i nie pojawia się w 64-bitowych wersjach programu Excel 2010. Ustawienie to zapobiega potencjalnemu uszkodzeniu komputera przez źle napisany kod programistyczny w dodatkach do programu Excel i powinno być zawsze włączone. Zapobieganie wykonywaniu danych nie może być wyłączone w programie Excel 2013.

Należy pamiętać, że można ręcznie otworzyć pliki w widoku chronionym. Aby to zrobić:

  • Naciśnij Ctrl+O, aby uruchomić okno dialogowe Otwórz w Excelu.
  • Kliknij raz w nazwę dokumentu.
  • Z menu przycisku Otwórz wybierz opcję Otwórz w widoku chronionym, jak pokazano na rysunku 4.

Rysunek 4: Możesz ręcznie otworzyć nieznane dokumenty w Widoku chronionym w programie Excel 2010 i nowszych.