W związku ze zmieniającymi się przepisami podatkowymi, terminami, czekami stymulacyjnymi i wieloma innymi kwestiami, podatnicy bardziej niż kiedykolwiek szukają pomocy u doradców podatkowych. Szybko zmieniający się krajobraz wymaga od doradców podatkowych ciągłej wiedzy na temat aktualizacji, zwiększając ilość przyswajanych przez nich treści, przy jednoczesnym zwiększonym zapotrzebowaniu ze strony klientów. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych funkcji i korzyści Intuit Practice Management, które pomagają rozwiązać te problemy:

Dashboardy z możliwością dostosowania.

Użytkownicy mogą zobaczyć przypisanie pracowników, priorytety, terminy i statusy postępu dla każdego klienta i usługi w jednym miejscu. Mogą również tworzyć i zapisywać ulubione widoki.

Współpraca w czasie rzeczywistym

Twórz zadania bezpośrednio z wiadomości e-mail klientów, przypisuj je do pracowników, ustawiaj powiadomienia, a nawet prowadź dyskusje z pracownikami bezpośrednio ze swojej inteligentnej skrzynki odbiorczej. Każda interakcja jest rejestrowana na osi czasu.

Automatyzacja zadań

Dostarczaj każdemu klientowi usługi o stałej jakości dzięki szablonom pracy, które standaryzują procesy i automatyzują powtarzające się zadania, takie jak przypomnienia dla klientów. Dodatkowo, Intuit Practice Management oferuje szablony stworzone wyłącznie dla Intuit Lacerte Tax i Intuit ProConnect Tax.

Integracja oprogramowania

Synchronizuj dane swoich klientów pomiędzy Intuit Practice Management a Lacerte lub ProConnect, aby ograniczyć ilość wprowadzanych danych, zobaczyć statusy e-file i e-podpisu oraz efektywniej przygotowywać deklaracje. Integruje się również z TSheets by QuickBooks, QuickBooks Online i tysiącami innych aplikacji poprzez Zapier.

Czas i rozliczenia

Śledź czas pracy swoich pracowników według klientów lub zadań w TSheets, a następnie przetwarzaj rozliczenia i listy płac w QuickBooks - przy czym wszystkie zmiany są synchronizowane dla zaktualizowanego kontaktu lub elementu pracy w różnych programach dzięki płynnej integracji.