Często najgorszym koszmarem użytkownika jest odkrycie, że ważny skoroszyt nagle się nie otwiera, głównie ze względu na fakt, że takie pliki są nieodwracalnie uszkodzone, ale istnieje kilka kroków, które można podjąć, zanim zdecydujesz się zacząć od zera z arkuszem kalkulacyjnym.

Excel zazwyczaj uruchamia tryb odzyskiwania plików, gdy nie można otworzyć skoroszytu. Obejmuje to monit pokazany w kroku 4 na rysunku 1. Możesz jednak również ręcznie uruchomić tryb odzyskiwania plików dla dowolnego arkusza kalkulacyjnego, jak pokazano na rysunku 1:

 1. Kliknij raz na dany plik w oknie dialogowym Otwórz programu Excel.
 2. Kliknij strzałkę po prawej stronie przycisku Otwórz, aby wyświetlić menu.
 3. Wybierz Otwórz i Napraw.
 4. Wybierz opcję Napraw.

Ilustracja 1: Ukryte polecenie Otwórz i napraw może pomóc w próbie odzyskania uszkodzonych skoroszytów.

Bez względu na to, w jaki sposób uruchamiany jest tryb odzyskiwania plików, zawsze najpierw należy wypróbować opcję naprawy. Wiele uszkodzeń jest zwykle związanych z formatowaniem i możesz nawet nie zauważyć, że cokolwiek zmieniło się w arkuszu kalkulacyjnym. Jeśli ta opcja nie zadziała, wypróbuj opcję Wyodrębnij dane. Ta opcja usuwa całe formatowanie z arkusza kalkulacyjnego, takie jak czcionki, obramowania itp., ale próbuje zachować formuły i dane.

Alternatywą dla trybu odzyskiwania plików jest ustawienie programu Excel na ręczne obliczenia przed próbą otwarcia uszkodzonego skoroszytu. W tym celu należy wybrać opcję Ręczne z polecenia Opcje obliczeń w menu Formuły programu Excel przed próbą otwarcia uszkodzonego skoroszytu. Jeśli plik nadal nie chce się otworzyć, następnym krokiem jest sprawdzenie poprzednich wersji pliku, jak pokazano na rysunku 2:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę uszkodzonego pliku w oknie dialogowym Otwórz programu Excel.
 2. Wybierz opcję Przywróć poprzednie wersje.
 3. Menu Poprzednie wersje wskaże, czy jakiekolwiek poprzednie wersje są dostępne za pośrednictwem kopii zapasowej systemu Windows.

Ilustracja 2: polecenie Przywróć poprzednie wersje umożliwia sprawdzenie poprzednich wersji pliku.

Jeśli korzystasz z usługi hostingu plików, takiej jak Dropbox lub Google Docs, lub usługi tworzenia kopii zapasowych online, takiej jak Carbonite, być może będziesz w stanie odzyskać stamtąd poprzednią wersję. Nie trać jednak nadziei, jeśli żadna z tych opcji nie zadziała. Excel dla Mac czasami jest w stanie otworzyć skoroszyty, których nie otworzy Excel dla Windows. Inną opcją jest zainstalowanie darmowego pakietu Libre Office (www.libreoffice.com). Arkusz kalkulacyjny Calc w tym pakiecie może czasami otwierać uszkodzone skoroszyty programu Excel.

Ostatnią opcją jest próba odbudowania skoroszytu. Należy pamiętać, że spowoduje to jedynie przeniesienie danych statycznych, bez formuł i formatowania, ale może dać ci szybki start w odbudowie arkusza kalkulacyjnego. Jak pokazano na rysunku 3:

 1. Wpisz następującą formułę w komórce A1 pustego skoroszytu:

='nazwa_pliku'!A1

Zwróć uwagę, że nie musisz dołączać rozszerzenia pliku, a jedynie nazwę, taką jak Financial Statement otoczoną pojedynczymi cudzysłowami.

 1. Naciśnij Enter, aby zapisać formułę w komórce.
 2. Jeśli skoroszyt ma jeden arkusz, powinna pojawić się zawartość komórki A1. W przeciwnym razie pojawi się okno dialogowe Wybierz arkusz z monitem o wybranie arkusza.
 3. Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Wybierz arkusz.
 4. Teraz możesz przeciągnąć formułę do dowolnej liczby wierszy i kolumn.

Rysunek 3 : Użyj formuły w pustym skoroszycie, aby połączyć się ze skoroszytem, który próbujesz zrekonstruować.

Powtórz te kroki dla każdego arkusza w skoroszycie. Możesz skopiować wynikowe formuły ze schowka, a następnie użyć polecenia Wklej specjalnie, aby wkleić je jako wartości. Miejmy nadzieję, że będziesz mieć podstawę do pracy, jeśli będziesz musiał rozpocząć dokument od nowa.