Po pierwsze, zaawansowana technologia automatyzacji w Xero Expenses, z wbudowanym uczeniem maszynowym, może przyspieszyć czas potrzebny do przepisania i złożenia niektórych paragonów. Aktualizacja technologii startuje w połowie listopada i umożliwi Xero Expenses szybsze wydobycie istotnych informacji.

Oznacza to, że pracownicy mogą szybko przesłać wydatki do aplikacji i sprawdzić ich dokładność. Xero Expenses łączy się bezpośrednio z platformą dla małych firm, ułatwiając uzgadnianie wydatków z księgą rachunkową.

Ponadto Xero uruchamia w Hubdoc jedną z najbardziej pożądanych funkcji - wykrywanie duplikatów. W najbliższych tygodniach Hubdoc będzie w stanie automatycznie identyfikować i podświetlać dokumenty rozliczeniowe, które mają tego samego dostawcę, datę i kwotę, a także powiadamiać użytkowników o duplikatach przed przesłaniem do Xero.

Od czasu przejęcia Hubdoc przez Xero w 2018 roku, udostępnił on technologię wszystkim globalnym subskrybentom edycji biznesowej Xero. Faza obejmuje kontynuowanie, aby integracja była bardziej płynna i osadzenie technologii w infrastrukturze szerszej platformy małych firm Xero.