Nowy interfejs API jest częścią grupy XCMapi obejmującej ponad 50 interfejsów API, które umożliwiają firmom i przedsiębiorstwom dostęp do danych XCMworkflow® lub XCMscheduler® i ich aktualizację.

Jako część ogólnej strategii łączności, interfejsy API umożliwiają aplikacji XCM rozmowę z rozwiązaniami innych firm i wymianę danych w celu rozszerzenia wartości już dostarczonej klientom XCM. Najnowszy interfejs API umożliwi klientom XCM dostęp do informacji o ich zadaniach, w tym kluczowych datach i szczegółach akceptacji. Dane te są zazwyczaj przechwytywane w trakcie cyklu życia zlecenia audytowego i wykorzystywane do tworzenia wielu unikalnych potrzeb sprawozdawczych, często wykorzystywanych podczas wzajemnej weryfikacji.

XCMapi już teraz zapewnia klientom możliwość łączenia danych z całego stosu technologicznego w celu ulepszenia raportowania. W połączeniu z interfejsami API innych firm, dane mogą być aktualizowane w różnych systemach. Na przykład, nowe API może być wykorzystane do uzyskania dostępu do danych w ramach XCM w celu dalszego rozszerzenia integracji zaangażowania i szerszej analizy firmy.

XCMapi upoważnia programistów do wyboru danych, które mogą być podłączone do lub wyodrębnione z XCM. Dostarczane jest z zestawem dla programistów (SDK) i wykorzystuje standardowe możliwości REST API do łączenia XCM z dowolnymi innymi programami, które wykorzystują informacje o klientach, podmiotach, zadaniach, pracownikach, harmonogramach lub czasie.