W przeszłości wszyscy użytkownicy programu Excel działali na tych samych zasadach, a jeśli jesteś subskrybentem Office 365, Twoja wersja programu Excel zyskuje nowe funkcje co miesiąc, które nie są dostępne dla użytkowników posiadających wieczyste licencje na program Microsoft Excel.

Przez dziesięciolecia firmy produkujące oprogramowanie nakłaniały użytkowników do kupowania okresowych aktualizacji. Wielu użytkowników zobowiązałoby się do tego, ale inni przyjęliby podejście "to nie jest zepsute, więc nie zamierzam tego naprawiać". W miarę upływu czasu liczba oprogramowania, które mamy do wyboru, zarówno maleje, jak i rośnie: mniejsza na froncie komputerów stacjonarnych, większa na froncie "jest do tego aplikacja".

Konsolidacja na froncie oprogramowania księgowego pozostawiła nam tylko kilka opcji do wyboru. Arkusze Google próbują dać Excelowi szansę, ale wielu z nas nie może wykonywać codziennej pracy bez korzystania z Excela. Wynajem oprogramowania w ramach subskrypcji, zamiast jednorazowych zakupów, które pozwoliły nam trzymać się danej wersji w śmiertelnym uścisku, jest nową normą.

Jeśli korzystasz z programu Excel 2013 lub wcześniejszego, masz równe szanse ze wszystkimi innymi osobami korzystającymi z tej samej wersji programu Excel. Oznacza to, że użytkownicy Excela 2013 mogą w szczególności używać Slicerów zarówno z tabelami przestawnymi, jak i tabelami, filtrować tabele przestawne za pomocą funkcji Timeline i unikać powtarzalnego wprowadzania danych dzięki funkcji Flash Fill programu Excel.

Excel 2016 ma to wszystko i jeszcze więcej, na przykład funkcję Tell Me, która eliminuje polowanie na pisanki polegające na przeszukiwaniu menu programu Excel w celu znalezienia funkcji, która była tak pomocna kilka miesięcy temu, ale od tego czasu wyleciała z głowy. Gdy program Excel 2016 został wydany po raz pierwszy, kolejna aktualizacja oprogramowania dodała sześć nowych typów wykresów: Treemap, Waterfall, Pareto, Histogram, Box and Whisker oraz Sunburst. Wykresy te działają w każdej wersji programu Excel 2016, ale nie można ich wyświetlić w programie Excel 2013 lub wcześniejszym. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nowe funkcje nie są wstecznie kompatybilne.

Nowością jest to, że od tego czasu Microsoft zaczął wprowadzać inne nowe funkcje, które są dostępne w zależności od tego, jak zdecydujemy się zapłacić za program Excel. Termin "slipstream" oznacza dodawanie nowych funkcji lub wprowadzanie poprawek błędów do oprogramowania po jego pierwotnym wydaniu.

Slipstreaming jest szeroko stosowany wśród aplikacji na urządzenia mobilne i pakietów opartych na chmurze. Zaloguj się na przykład do QuickBooks Online, a pewnego pięknego dnia możesz napotkać zupełnie nowy interfejs użytkownika. Eufemizm Microsoftu na poprawki błędów lub ulepszenia funkcji oprogramowania był znany jako dodatki Service Pack. Liczba dodatków Service Pack dla pakietu Microsoft Office spadła z trzech dla pakietu Office 2007, dwóch dla pakietu Office 2010, jednego dla pakietu Office 2013 i jak dotąd żadnego dla pakietu Office 2016.

Wydaje się, że model dodatków Service Pack został zastąpiony aktualizacjami oprogramowania, które pojawiają się tak często, jak co miesiąc i dodają nowe funkcje do programu Excel i innych aplikacji pakietu Office 2016. Mogą one być dobrodziejstwem dla tych z nas, którzy lubią być na bieżąco z najnowszymi funkcjami Excela.

Nie musimy już czekać trzech lat pomiędzy kolejnymi dużymi aktualizacjami naszego ulubionego narzędzia biznesowego. Wiąże się to jednak z pewnym kosztem, ponieważ coraz łatwiej jest korzystać z funkcji w wersji Excel 2016, które spowodują haniebne monity typu "Twoja wersja programu Excel nie obsługuje tego", jak pokazano na rysunku 1. Jeśli spróbujesz udostępnić wykres lejkowy komuś, kto nie korzysta z subskrypcyjnej wersji programu Excel 2016, otrzyma ten monit:

Rysunek 1: Wykres lejkowy w subskrypcyjnej wersji programu Excel 2016 i to, co pojawi się we wszystkich innych wersjach programu Excel.

Wiele z wprowadzonych ulepszeń w programie Excel 2016 koncentruje się na rozwijającym się pakiecie funkcji analizy biznesowej Microsoftu, a mianowicie Get i Transform (nie PowerQuery). Jednak dotyczy to również funkcji głównego nurtu. Na przykład subskrybenci Office 365 mogą korzystać z nowych funkcji arkusza: TEXTJOIN, CONCAT, IFS, SWITCH, MAXIFS i MINIFS.

Jeśli otworzysz arkusz kalkulacyjny, który wykorzystuje te funkcje w bezterminowo licencjonowanej wersji programu Microsoft Excel 2016 lub wcześniejszej wersji programu Excel, #NAME? pojawi się w komórkach, których to dotyczy, zamiast tej sprytnej nowej funkcji arkusza, którą wybrałeś. Na szczęście istnieje kilka prostych sposobów na zidentyfikowanie problemów z kompatybilnością przed udostępnieniem arkusza kalkulacyjnego innym osobom.

Pierwszym z nich jest określenie sposobu licencjonowania posiadanej wersji programu Excel. Jeśli korzystasz z programu Excel 2010 lub starszego, posiadasz licencję wieczystą. W programie Excel 2013 i nowszych:

1. Wybierz Plik.

2. Wybierz Konto.

3. Jeśli, jak pokazano na Rysunku 2, słowa Produkt subskrypcyjny pojawiają się wraz z Microsoft Office 365, to najprawdopodobniej masz nowe funkcje i możliwości, których nie ma wielu innych użytkowników programu Excel.

Rysunek 2: Ekran Konto w programie Excel 2013 i nowszych wersjach identyfikuje wersje programu Excel oparte na subskrypcji.

Aby kategorycznie potwierdzić, czy korzystałeś z potencjalnie niekompatybilnych funkcji:

  1. Wybierz Plik.
  2. W razie potrzeby wybierz opcję Informacje. Ta sekcja menu pojawia się automatycznie, jeśli dokument został zapisany przynajmniej raz.
  3. Kliknij Sprawdź problemy.
  4. Wybierz Sprawdź zgodność.
  5. Kliknij Znajdź, jeśli problem został zauważony.
  6. Przejrzyj wybraną komórkę lub obiekt, aby zidentyfikować niezgodność. W przypadku funkcji IFS pokazanej na rysunku 3 alternatywy obejmują użycie funkcji WYBIERZ lub przepisanie formuły jako serii zagnieżdżonych funkcji JEŻELI.

W idealnym przypadku pojawi się komunikat "Nie znaleziono problemów ze zgodnością", ale zamiast tego możesz zobaczyć coś, co wygląda jak na rysunku 3. Jeśli przyjrzysz się uważnie rysunkowi 3, zauważysz ironię programu Excel 2016 zgłaszającego, że funkcja arkusza w arkuszu kalkulacyjnym jest rzeczywiście niezgodna z programem Excel 2016.

Rysunek 3: Narzędzie do sprawdzania zgodności identyfikuje funkcje, które mogły być używane w jednej wersji programu Excel, a które są niekompatybilne z innymi wersjami programu Excel.