Niezbędne wskazówki dotyczące księgowości na koniec roku

Oto kilka wskazówek, które pomogą w sprawnym przeprowadzeniu procesu księgowego na koniec roku. Planowanie z wyprzedzeniem pomoże Ci uzyskać dokładne i terminowe sprawozdania finansowe, ułatwi przygotowanie podatków i pozwoli dotrzymać terminów składania dokumentów:

  • Przetwarzanie dokumentów W-2 i 1099: Pracownicy i niektórzy niezależni konsultanci muszą otrzymać swoje odpowiednie formularze do 31 stycznia. Zacznij planować już teraz, potwierdzając, że posiadasz niezbędne i dokładne informacje. Sprawdź status swoich pracowników i ich adresy korespondencyjne. Upewnij się również, że informacje zawarte w Formularzu W-9 (np. numery identyfikacji podatkowej) Twoich kontrahentów są aktualne. Aby ułatwić składanie dokumentów drogą elektroniczną, zbierz adresy e-mail wszystkich kontrahentów, abyś mógł wysłać im pocztą elektroniczną ich dokumenty 1099. 31 stycznia to również ostateczny termin na złożenie w IRS rządowych kopii formularzy W-2 i 1099-MISC z kwotami z rubryki 7. (Formularze 1099-MISC bez rubryki 7 i wszystkie inne typy 1099 nie są wymagane do IRS do 1 kwietnia 2019 r.). Jeśli masz dostawcę zewnętrznego, który wypełnia te formularze w Twoim imieniu, omów z nim teraz ten proces, aby upewnić się, że posiada on informacje potrzebne do terminowego złożenia dokumentów.
  • Affordable Care Act (ACA): Nowością w tym roku są formularze ACA 1095-B i 1095-C, które odbiorcy muszą złożyć 31 stycznia 2019 roku, a IRS 1 kwietnia 2019 roku.
  • Należności i zobowiązania: Na koniec roku, dobrą praktyką jest przegląd tych kont pod kątem wszelkich długotrwałych pozycji, które mogą wymagać potencjalnych odpisów.
  • Inwentaryzacja: Jeśli posiadasz zapasy, upewnij się, że wszelkie wymagane na koniec roku spisania inwentarza z natury zostały wykonane na czas.
  • Majątek trwały (środki trwałe): Upewnij się, że uwzględniłeś wszelkie uzupełnienia i usunięcia dokonane w ciągu roku, jak również wpisy dotyczące amortyzacji lub umorzenia.
  • Właściwe kodowanie kont: Zadbaj o wszelkie zaległe pozycje, takie jak zapisy, które nie zostały jeszcze zakwalifikowane do odpowiednich kont. Jeśli nie jesteś pewien, jak zaksięgować daną działalność, skonsultuj się ze swoim księgowym.
  • Nowa działalność: Jeśli przewidujemy, że na koniec roku lub w jego okolicach pojawi się jakaś nowa aktywność, należy powiadomić o tym księgowego, aby mógł on zapewnić, że aktywność ta zostanie odpowiednio zarejestrowana w księgach. Dotyczy to nowych kontraktów mających wpływ na finanse, specjalnych premii dla pracowników, nowych pożyczek lub spłat pożyczek, itp.
  • Zarządzanie gotówką/wydatki na koniec roku: Jeśli prowadzisz działalność w oparciu o metodę kasową dla celów podatkowych, przejrzyj dostępne środki pieniężne w kasie; może to być dobra okazja do dokonania zakupów zapasów lub rzeczowych aktywów trwałych przed końcem roku, aby uzyskać korzyści podatkowe w bieżącym roku.
  • Planowanie podatkowe: Skonsultuj się z doradcą podatkowym w celu omówienia oczekiwań i potrzeb związanych z procesem wypełniania deklaracji podatkowych. Ponadto, może on doradzić, czy nowe prawa i przepisy mogą mieć wpływ na sposób zarządzania firmą lub planowanie podatkowe.

Zajmując się powyższymi kwestiami, możesz zmniejszyć stres związany z procesem księgowania na koniec roku. Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania i/lub potrzebujesz więcej pomocy. Consultance wykorzystuje wyjątkowe talenty, sprawdzone procesy i najlepsze platformy technologiczne, aby dostarczać terminowe i dokładne rozwiązania finansowe, które pomagają małym i średnim firmom poprawić produktywność, zwiększyć rentowność i osiągnąć swoje cele.