CCH Axcess Knowledge Coach został zaprojektowany, aby ułatwić współpracę w ramach zaangażowania w badanie, poprawić ogólną jakość badania i umożliwić biegłym rewidentom korzystanie z profesjonalnego osądu. Wraz z nowymi wydaniami tytułów zawiera on teraz zaktualizowane pomoce praktyczne i wskazówki dotyczące badania następujących zagadnień:

 • Tytuły komercyjne
 • Stowarzyszenia nieruchomości wspólnych (Common Interest Realty Associations)
 • Dealerzy
 • Planów świadczeń pracowniczych
 • Egzaminy organizacji usługowych (SOC)
 • Instytucje finansowe
 • Instytucje rządowe
 • Zaangażowanie nietradycyjne
 • Organizacje non-profit
 • Audyty PCAOB
 • Ostatnie prace budowlane
 • Opieka zdrowotna
 • Dodatki dotyczące nieruchomości

CCH Axcess Knowledge Coach PCR jest przeznaczony dla firm, które koncentrują się na zleceniach przygotowania, kompilacji lub przeglądu (PCR). Dostosowuje pomoce praktyczne w oparciu o charakterystykę firmy i klienta, umożliwiając księgowym realizację zleceń PCR w całości w chmurze, co zapewnia lepszą współpracę, lepszą jakość i wydajność oraz łatwy dostęp z dowolnego miejsca. Rozwiązanie zawiera obecnie tytuły, pomoce praktyczne i wskazówki dotyczące badania następujących podmiotów:

 • Podmioty komercyjne (Commercial Entities)
 • Stowarzyszenia nieruchomości wspólnych (Common Interest Realty Associations)
 • Budownictwo
 • Firmy dealerskie
 • Organizacje non-profit
 • Firmy zajmujące się obrotem nieruchomościami