Co roku dochodzi do ostrej wymiany zdań między Kongresem a Urzędem Skarbowym, co wiąże się z nieustannym podejściem "zrobią to czy nie" do przepisów podatkowych. Jednak pośród tego corocznego chaosu istnieje jedna stała jak skała: oparta na Excelu wersja programu Excel 1040, opublikowana przez Glenna Reevesa z Burlington w stanie Kansas. W tym sezonie rozliczeniowym to już osiemnasta wersja amerykańskiego zeznania podatkowego dla osób fizycznych, oparta na arkuszu kalkulacyjnym. Obywatel Reeves nadal pomaga swoim kolegom podatnikom, którzy chcą uniknąć żmudnego wypełniania deklaracji w formie papierowej, a także chaosu spowodowanego nieoczekiwaną zmianą cen i funkcji przez dostawców formularzy podatkowych online.

Arkusz kalkulacyjny pana Reevesa pozwala każdemu przygotować swoje zeznanie podatkowe w aplikacjach arkusza kalkulacyjnego, takich jak Microsoft Excel, Office 365, Libre Office (dawniej znany jako Open Office) lub Gnumeric Portable, arkuszu kalkulacyjnym mieszczącym się na pendrive'ie. Kliknij łącze "Pobierz" na stronie www.excel1040.com, aby otrzymać bezpłatną wersję tego arkusza kalkulacyjnego.

Mimo że formularze te dokładnie odzwierciedlają oficjalny format IRS, pan Reeves nie gwarantuje, że IRS zaakceptuje wydrukowane wersje tych formularzy. Osobiście składa on swoje zeznanie podatkowe przez Internet po wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego do obliczenia swojego zeznania.

Rysunek 1: Glenn Reeves zaktualizował swoją opartą na Excelu wersję formularza IRS 1040 na rok podatkowy 2014.

Wersja 2014 arkusza kalkulacyjnego zawiera obie strony formularza 1040, a także te dodatkowe harmonogramy:

 • Schedule A: Itemized Deductions
 • Schedule B: Odsetki i zwykłe dywidendy
 • Schedule C: Zysk lub strata z działalności gospodarczej
 • Schedule D: Tabela D: Zyski i straty kapitałowe (wraz z arkuszem)
 • Tabela E: Dodatkowy dochód i strata
 • Tabela F: Zysk lub strata z działalności rolniczej
 • Tabela SE: Podatek od samozatrudnienia
 • Formularz 6251: Alternatywny podatek minimalny - osoby fizyczne
 • Formularz 8949: Sprzedaż i inne formy dysponowania aktywami kapitałowymi
 • Formularz 8959: Dodatkowy podatek Medicare
 • Formularz 8960: Podatek od dochodów z inwestycji netto - osoby fizyczne, majątki ziemskie i trusty

Arkusz kalkulacyjny zawiera również kilka arkuszy roboczych:

 • Linia 10: Arkusz zwrotu podatku stanowego i lokalnego (State and Local Income Tax Refund Worksheet)
 • Linie 16a i 16b: Arkusz dotyczący metody uproszczonej dla podlegających opodatkowaniu rent i emerytur
 • Linia 32: Arkusz odliczeń IRA
 • Wiersz 20a i 20b: Arkusz świadczeń Social Security
 • Linia 44: Arkusz dotyczący podatku od dywidend i zysków kapitałowych
 • Linia 52: Arkusz ulgi podatkowej dla dzieci

Narzędzie uzupełnia pięć dodatkowych arkuszy:

 • Formularze wejściowe W-2, które obsługują do czterech pracodawców dla każdego z małżonków
 • Formularze wejściowe 1099-R emerytury dla maksymalnie czterech płatników dla każdego z małżonków
 • Formularz SSA-1099 do rejestracji świadczeń Social Security
 • Tabela podatkowa
 • Dziennik zmian, w którym zapisywane są zmiany w arkuszu kalkulacyjnym

Wszystkie arkusze w skoroszycie 1040 są chronione hasłem, a większość podstawowych formuł jest ukryta, ale użytkownik może swobodnie dodawać nowe arkusze do pliku lub tworzyć łącza do innych skoroszytów. Pan Reeves zauważył, że arkusz kalkulacyjny jest skonstruowany w taki sposób, że prawidłowe korzystanie z niego oznacza, że użytkownik nie będzie musiał uzyskiwać dostępu do żadnej z chronionych komórek. Jak widać na rysunku 2 (poniżej), arkusz kalkulacyjny oferuje również ograniczoną kontrolę błędów.

Rysunek 2: Arkusz kalkulacyjny oferuje ograniczone podpowiedzi dotyczące sprawdzania błędów.

Chociaż pan Reeves oferuje arkusz kalkulacyjny bezpłatnie, uważa go za projekt crowdfundingowy. Darowizny na utrzymanie arkusza są wykazywane w jego zeznaniu podatkowym jako dochód. Ponadto 10 procent wszystkich datków przekazuje na rzecz swojego kościoła. Wersje formularza 1040 oparte na arkuszu kalkulacyjnym dla lat podatkowych od 1996 do 2014 są dostępne na stronie www.excel1040.com.

Pytania dotyczące tego formularza Excel 1040 należy kierować do Glenna Reevesa za pośrednictwem jego strony internetowej.

O autorze:

David H. Ringstrom, CPA, kieruje firmą Accounting Advisors, Inc. z siedzibą w Atlancie, zajmującą się doradztwem w zakresie oprogramowania i baz danych, świadczącą usługi szkoleniowe i konsultingowe na terenie całego kraju. Skontaktuj się z Davidem pod adresem [email protected] lub śledź go na Twitterze. David przemawia na konferencjach na temat Microsoft Excel, prowadzi webcasty dla CPE Link i pisze niezależne artykuły na temat Excela dla AccountingWEB, Going Concern, et.al.