Istnieje zasadnicza różnica pomiędzy firmami, które wiedzą, jak wykorzystać dostawców rozwiązań, aby odnieść większy sukces, a tymi, które traktują technologię jako niezbędny wydatek.

Najlepsze firmy księgowe postrzegają swoich dostawców jako partnerów i cenią sobie wiedzę i doświadczenie, jakie posiadają ich dostawcy rozwiązań. Te drugie postrzegają swoich dostawców jako natrętnych rozmówców, którzy chcą sprzedać produkt, którego zakupem nie są zainteresowani. Rezultatem tego są relacje oparte na sceptycyzmie, a nie na zaufaniu.

Jak Twoja firma może zbudować lepsze strategiczne partnerstwo z dostawcami rozwiązań? Oczywiście, pierwszym krokiem jest poszukiwanie właściwych partnerów. Szukaj dostawców rozwiązań, którzy są:

  • Godni zaufania i współpracujący. Dostawcy rozwiązań powinni współpracować z firmą w celu opracowania kluczowych wskaźników wydajności (KPI) i korzystać z pomocy liderów firmy przy opracowywaniu nowych ofert, produktów lub aktualizacji i funkcji.
  • Wiedza na temat firm księgowych/doradczych i ich klientów. Dostawcy rozwiązań pracują z firmami różnej wielkości. To powinno dać im wgląd w wyzwania stojące przed tym zawodem i umożliwić zaoferowanie praktycznych, opłacalnych rozwiązań.
  • Komunikatywność. Szczerość i komfort to dwa krytyczne aspekty strategicznego partnerstwa biznesowego. Dostawcy rozwiązań powinni być zainteresowani komunikacją wykraczającą poza dokonanie sprzedaży. Liderzy firm muszą czuć się komfortowo, dzieląc się z dostawcami rozwiązań informacjami o celach, wyzwaniach i strategii.
  • Proaktywność w przypadku pojawienia się problemów. Problemy mogą się pojawiać i pojawiają się, dlatego dostawcy rozwiązań muszą reagować nawet na doraźne potrzeby i prośby, które wykraczają poza parametry umowy. Strategiczni partnerzy biznesowi powinni być uczciwi, gdy popełnią błąd i nie krępować się prowadzić trudnych rozmów.

Korzyści z lepszych relacji z dostawcami

Kiedy współpracujesz z właściwym dostawcą rozwiązań, skorzystasz z ich wieloletniego doświadczenia w pracy z firmami o różnej wielkości i z różnymi infrastrukturami technologicznymi. Biorąc pod uwagę możliwość, sprzedawcy mogą czerpać z tych doświadczeń, aby dzielić się najlepszymi praktykami jako wiedzy o tym, co działa, a co nie działa dla innych firm przechodzących przez to samo wdrożenie lub transformacji, jak firma.

Zyskasz również zwolennika, który jest zaangażowany w sukces. Kiedy Twoja firma wygrywa, wygrywają również dostawcy rozwiązań. To motywuje ich do przynoszenia rozwiązań do stołu daleko poza produkt lub usługę, z której są znane. Nie starają się oni tylko rozwiązać bieżącego problemu, ale patrzą w przyszłość, aby zidentyfikować wyzwania na horyzoncie.

Stwierdziliśmy, że większość dostawców rozwiązań w naszej profesji nie tylko z zadowoleniem przyjmuje, ale aktywnie poszukuje informacji zwrotnych i wkładu ze strony swoich firm partnerskich. Zachęcanie do tego dialogu jest korzystne dla obu stron, ponieważ firma może mieć swoje problemy, podczas gdy dostawca rozwiązania otrzymuje wgląd w to, co musi zbudować lub poprawić, aby utrzymać swoich klientów zadowolonych i przyciągnąć nowe firmy.

Regularnie gromadzimy liderów firm i IT w jednym pomieszczeniu z dostawcami rozwiązań. W takiej atmosferze współpracy wiedza, doświadczenia i kontakty przepływają swobodnie, a rozmowy przynoszą wartość wykraczającą poza tradycyjne relacje firma-dostawca. To właśnie ta współpraca zapewnia, że technologia wspiera wspólny cel, jakim jest poprawa i przekształcenie zawodu.

Wniosek

Następnym razem, gdy spotkasz się z obecnym lub potencjalnym dostawcą rozwiązań, odejdź od mierzenia siły relacji w oparciu o szybkość, cenę lub funkcjonalność. Zwróć uwagę na to, co więcej dostawca rozwiązań może zaoferować, gdy jesteś skłonny postrzegać dostawców rozwiązań jako strategicznych partnerów biznesowych.

W efekcie końcowym osiągniesz wzrost, którego wszyscy szukają w dzisiejszym konkurencyjnym środowisku.

Oryginalny artilce pojawił się na stronie Boomer Bulletin Blog.

Powiązane artykuły

Wybór właściwych dostawców oprogramowania

Jak przebrnąć przez teorie automatyzacji dostawców