David H. Ringstrom, CPA

Po wycofaniu się z klifu fiskalnego, nie tylko IRS szaleńczo aktualizuje formularze na sezon składania wniosków 2012. Zgodnie z planem, Glenn Reeves z Burlington w stanie Kansas opublikował swoją szesnastą, opartą na arkuszu kalkulacyjnym wersję amerykańskiego indywidualnego zeznania podatkowego, znanego powszechnie jako Formularz 1040. Od 1997 roku pan Reeves wykonuje tę "pracę z miłości", co oznacza, że pozwala każdemu podatnikowi pobrać i używać arkusza kalkulacyjnego za darmo.

Arkusz kalkulacyjny pana Reevesa umożliwia każdemu przygotowanie zeznania podatkowego w aplikacjach typu Microsoft Excel, Office 365, Libre Office (dawniej znany jako Open Office) lub Gnumeric Portable - arkusz kalkulacyjny mieszczący się na pendrive. Jak widać na rysunku 1, formularz ściśle odzwierciedla oficjalny format IRS, ale pan Reeves nie gwarantuje, że IRS zaakceptuje drukowane wersje tego formularza. On sam osobiście składa swoje zeznanie online po użyciu arkusza kalkulacyjnego do obliczenia swojego zwrotu.

Rysunek 1: Glenn Reeves zaktualizował swoją opartą na Excelu wersję formularza IRS 1040 na rok podatkowy 2012

Wersja 2012 arkusza kalkulacyjnego zawiera obie strony formularza 1040, jak również te dodatkowe harmonogramy:

 • Schedule A - Itemized Deductions (odliczenia pozapłacowe)
 • Schedule B - Odsetki i zwykłe dywidendy
 • Tabela C - Zysk lub strata z działalności gospodarczej
 • Schedule D - Capital Gains and Losses wraz z arkuszem roboczym
 • Tabela E - Uzupełniający dochód i strata
 • Tabela L - Standardowe odliczenia dla niektórych osób składających zeznania podatkowe
 • Schedule SE - Self-Employment Tax (podatek od samozatrudnienia)
 • Formularz 6251 - Alternatywny podatek minimalny - osoby fizyczne
 • Formularz 8949 - Sprzedaż i rozdysponowanie aktywów kapitałowych

Arkusz kalkulacyjny zawiera również kilka arkuszy roboczych:

 • Schedule D Worksheet
 • Linia 10 - arkusz zwrotu podatku stanowego i lokalnego
 • Linie 16a i 16b - arkusz dotyczący metody uproszczonej, podlegających opodatkowaniu rent i emerytur
 • Linie 20a i 20b - arkusz świadczeń socjalnych
 • Linia 32 - Arkusz odliczeń na IRA
 • Linia 44 - Qualified Dividends and Capital Gain Tax Worksheet
 • Linia 51 - Arkusz ulgi podatkowej dla dzieci

Narzędzie uzupełnia pięć dodatkowych arkuszy:

 • Formularze wejściowe W-2, które obsługują do czterech pracodawców dla każdego z małżonków
 • Formularze wejściowe 1099-R Retirement dla maksymalnie czterech płatników dla każdego z małżonków
 • Formularz SSA-1099 do rejestracji świadczeń Social Security
 • Tabela podatkowa
 • Dziennik zmian, w którym zapisywane są zmiany w arkuszu kalkulacyjnym

Wszystkie arkusze w skoroszycie 1040 są chronione hasłem, a większość formuł leżących u ich podstaw jest ukryta, ale można swobodnie dodawać nowe arkusze do pliku lub tworzyć łącza do innych skoroszytów. Pan Reeves zauważa, że arkusz kalkulacyjny jest skonstruowany w taki sposób, że prawidłowe korzystanie z niego oznacza, że użytkownik nie będzie musiał mieć dostępu do żadnej z chronionych komórek. Jak widać na rysunku 2, arkusz kalkulacyjny oferuje również pewną ograniczoną kontrolę błędów.

Rysunek 2: Arkusz kalkulacyjny oferuje ograniczone podpowiedzi dotyczące sprawdzania błędów.

Mimo że pan Reeves rozdaje arkusz kalkulacyjny, przyjmuje datki uznaniowe, które wykazuje w zeznaniu podatkowym jako dochód. Przekazuje również 10 procent wszystkich wpłat na rzecz swojego kościoła. Wersje formularza 1040 oparte na arkuszu kalkulacyjnym są dostępne dla lat podatkowych od 1996 do 2012 na stronie www.excel1040.com. Pytania dotyczące arkusza kalkulacyjnego należy kierować do Glenna Reevesa poprzez jego stronę internetową.

Przeczytaj więcej artykułów Davida Ringstroma.

O autorze:

David H. Ringstrom, CPA kieruje Accounting Advisors, Inc. z siedzibą w Atlancie, firmą konsultingową zajmującą się oprogramowaniem i bazami danych, świadczącą usługi szkoleniowe i doradcze na terenie całego kraju. Skontaktuj się z Davidem pod adresem [email protected] lub śledź go na Twitterze. David przemawia na konferencjach na temat Microsoft Excel i prezentuje webcasty dla kilku dostawców CPE, w tym partnera AccountingWEB - CPE Link.