David H. Ringstrom, CPA

Po trzydziestu pięciu latach czcigodny program znany jako Peachtree Accounting przyjmuje nową nazwę - Sage 50 Accounting. Oprogramowanie to w ciągu swojego istnienia kilkakrotnie zmieniało właściciela, ostatnio zostało zakupione przez firmę Sage w 1998 roku. Sage rozpoczął globalną kampanię ujednolicenia nazewnictwa swoich produktów, więc MAS 90 i MAS 900 są teraz Sage 100 ERP, podczas gdy Timberline jest znany jako Sage 300 Construction and Real Estate.

Na szczęście dla długoletnich użytkowników Peachtree, zmiana nazwy jest podstawowym aspektem wyróżniającym to, co byłoby Peachtree Accounting 2013. Interfejs użytkownika jest dokładnie taki sam jak wcześniej, z kilkoma nowymi funkcjami dodanymi:

  • Użytkownicy nie muszą już zmieniać okresów rozliczeniowych, aby uzgodnić konta za poprzednie okresy.
  • Nowa zakładka Ubezpieczenia pojawia się na ekranie rekordu sprzedawcy.
  • Nowy ekran Ustaw wiele rekordów jako nieaktywne upraszcza proces wskazywania klientów i sprzedawców, z którymi nie zamierzasz już prowadzić interesów.
  • Bezodpadowe drukowanie czeków pozwala użytkownikom na drukowanie długich przekazów na zwykłym papierze, zamiast poświęcać dodatkowe formularze czeków tylko po to, aby wygenerować dodatkowe odcinki.
  • Użytkownicy międzynarodowi mogą teraz wprowadzać kwoty zawierające do czternastu cyfr przed przecinkiem i pięć cyfr po nim. Większość małych firm nigdy nie będzie musiała wprowadzać takich kwot, ale niektóre waluty na świecie często powodują tak duże kwoty, które wcześniej nie mogły być rejestrowane jako pełne kwoty w oprogramowaniu.
  • Sage 50 opiera się na funkcji Business Intelligence wprowadzonej w Peachtree 2012, która daje firmom możliwość płynnej analizy ich zapisów księgowych w Excelu.
  • Nowa usługa Sage E-Marketing umożliwia użytkownikom uruchamianie kampanii w mediach społecznościowych z poziomu oprogramowania.
  • Ulepszone narzędzie do konwersji QuickBooks.
  • Trochę ciekawostek dla długoletnich użytkowników Peachtree - według Wikipedii pierwsza wersja Peachtree Accounting pojawiła się w 1977 roku, sześć lat przed pojawieniem się Lotusa 1-2-3.

Przeczytaj więcej artykułów autorstwa Davida Ringstroma.

O autorze:

David H. Ringstrom, CPA kieruje firmą Accounting Advisors, Inc. z siedzibą w Atlancie, zajmującą się doradztwem w zakresie oprogramowania i baz danych, świadczącą usługi szkoleniowe i konsultacyjne na terenie całego kraju. Skontaktuj się z Davidem pod adresem [email protected] lub śledź go na Twitterze. David przemawia na konferencjach na temat Microsoft Excel i prezentuje webcasty dla kilku dostawców CPE, w tym partnera AccountingWEB - CPE Link.