Od czasu do czasu może zaistnieć potrzeba przypisania losowych numerów do listy pracowników, na przykład na potrzeby losowań loterii lub testów narkotykowych. W tym artykule pokażę, w jaki sposób można użyć funkcji RANDBETWEEN wraz z tabelą przestawną programu Excel, aby pobrać losowy asortyment pracowników.

Funkcja RANDBETWEEN została wprowadzona w Excelu 2007 i posiada dwa argumenty:

 1. Dół - najmniejsza liczba losowa, którą można przypisać
 2. Top - największa liczba losowa, która może zostać przypisana.

Tak więc formuła taka jak =RANDBETWEEN(1,1000) wygenerowałaby losowe liczby od 1 do 1000. Możesz być zaznajomiony z funkcją RAND, która generuje liczby losowe z przedziału od 0 do 1. Tak więc historycznie użytkownicy Excela tworzyli formułę taką jak =RAND()*1000, aby wygenerować liczby losowe.

Zarówno RANDBETWEEN, jak i RAND są znane jako niestabilne funkcje arkusza w programie Excel, co oznacza, że wynik zmienia się za każdym razem, gdy wprowadzisz jakąkolwiek zmianę w arkuszu programu Excel. Aby przekonać się o tym na własne oczy, możesz przygotować przykładowe dane, jak pokazano na rysunku 1:

 1. W pustym arkuszu wpisz słowo Employee w komórce A1.
 2. Wpisz słowo Random w komórce B1.
 3. Wpisz słowo Employee1 w komórce A2.
 4. Użyj uchwytu wypełniania w komórce A2, aby przeciągnąć zawartość komórki w dół do A21, co powinno skutkować serią od Employee1 do Employee20.
 5. Zaznacz komórki od B2 do B21, wpisz =RANDBETWEEN(1,1000), a następnie naciśnij Ctrl-Enter, aby wypełnić wszystkie komórki jednocześnie.
 6. Liczby będą się zmieniać za każdym razem, gdy naciśniesz klawisz F9, co spowoduje ponowne obliczenie arkusza, lub gdy edytujesz dowolną komórkę w arkuszu. Aby zamrozić liczby, naciśnij Ctrl-C.
 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę B2.
 8. Kliknij ikonę Wklej wartości w programie Excel 2010 i nowszych. W programie Excel 2007 wybierz Wklej specjalnie, a następnie kliknij dwukrotnie Wartości.
 9. W tym momencie losowe liczby są przypisane na stałe. Ze względu na ich zmienną naturę, liczby mogą ulec zmianie po wklejeniu ich jako wartości.
 10. Kliknij polecenie Cofnij lub naciśnij Ctrl-Z, aby przywrócić formuły, dzięki czemu nie będziesz musiał ich ponownie tworzyć.

Rysunek 1: Funkcja RANDBETWEEN przypisuje liczby losowe w arkuszu kalkulacyjnym.

Praca z liczbami losowymi może przypominać próbę trafienia w ruchomy cel, ale możemy użyć tabeli przestawnej w Excelu, aby odpocząć od akcji, jak pokazano na rysunku 2:

 1. Kliknij dowolną komórkę na liście pracowników.
 2. Aktywuj menu Wstaw programu Excel.
 3. Kliknij polecenie Tabela.
 4. Kliknij OK, aby przekształcić listę w tabelę.
 5. Kliknij polecenie Summarize with PivotTable w menu Design.
 6. Kliknij OK, aby utworzyć tabelę przestawną.
 7. Kliknij pole wyboru Employee na liście pól tabeli przestawnej.
 8. Kliknij pole wyboru Random na liście pól tabeli przestawnej.

Ilustracja 2: Tabela przestawna umożliwia zamrożenie losowych liczb przy jednoczesnym zachowaniu nienaruszonych formuł.

W przeciwieństwie do formuł arkusza, wyniki w tabeli przestawnej zmieniają się tylko po odświeżeniu tabeli przestawnej. W ten sposób możemy "zamrozić" nasze losowe liczby, dopóki nie zechcemy ich ponownie przypisać. Rysunek 3 pokazuje, jak wybrać grupę 5 pracowników z listy, a także jak wybrać inny losowy zestaw 5 w dowolnym momencie:

 1. Kliknij przycisk Filtruj w polu Etykiety wierszy.
 2. Wybierz Filtry wartości.
 3. Wybierz Top 10.
 4. Ustaw liczbę pracowników, których chcesz wyświetlić, np. 5.
 5. Kliknij OK.
 6. Tabela przestawna pokazuje teraz 5 pracowników, którzy mieli przypisane najwyższe liczby losowe.
 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną komórkę w tabeli przestawnej.
 8. Wybierz opcję Odśwież.
 9. Tabela przestawna pokazuje nowy losowy zestaw 5 pracowników.

Ilustracja 3: Filtr Top 10 w tabeli przestawnej automatycznie wybierze losowy zestaw pracowników przy każdym odświeżeniu tabeli przestawnej.

Biorąc pod uwagę, że użyliśmy funkcji Tabela z naszą listą, w przyszłości możesz po prostu dodać nowe nazwiska na dole listy pracowników. Funkcja Tabela automatycznie skopiuje formułę RANDBETWEEN w dół. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy i odświeżeniu tabeli przestawnej wszyscy nowi pracownicy zostaną uwzględnieni w puli losowej.