David H. Ringstrom, CPA

Glenn Reeves z Burlington w stanie Kansas opublikował niedawno swoją piętnastą roczną wersję indywidualnego zeznania podatkowego w USA opartego na arkuszu kalkulacyjnym, znanego powszechnie jako Formularz 1040. Od 1997 roku Reeves wykonuje tę "pracę z miłości", co oznacza, że pozwala każdemu podatnikowi pobrać i używać arkusza kalkulacyjnego za darmo.

Arkusz kalkulacyjny Reevesa umożliwia podatnikom korzystanie z ich aplikacji do wypełniania deklaracji podatkowych, takich jak Microsoft Excel, OpenOffice czy Gnumeric Portable. Jak widać na rysunku 1, formularz ściśle odzwierciedla oficjalny format IRS, ale Reeves nie gwarantuje, że IRS zaakceptuje drukowane wersje formularza. Osobiście składa swoje zeznanie online po użyciu arkusza kalkulacyjnego do obliczenia swojego zwrotu.

Rysunek 1: Reeves zaktualizował swoją opartą na Excelu wersję formularza IRS 1040 na rok podatkowy 2011

Wersja 2011 arkusza kalkulacyjnego zawiera obie strony formularza 1040 oraz następujące dodatkowe harmonogramy:

 • Schedule A - Itemized Deductions (odliczenia pozapłacowe)
 • Schedule B - Odsetki i zwykłe dywidendy
 • Tabela C - Zysk lub strata z działalności gospodarczej
 • Schedule D - Capital Gains and Losses wraz z arkuszem roboczym
 • Tabela E - Uzupełniający dochód i strata
 • Tabela L - Standardowe odliczenie dla niektórych podatników
 • Schedule SE - Self-Employment Tax (podatek od samozatrudnienia)
 • Formularz 6251 - Alternatywny podatek minimalny - osoby fizyczne
 • Formularz 8949 - Sprzedaż i inne rozdysponowanie aktywów kapitałowych

Arkusz kalkulacyjny zawiera również kilka arkuszy roboczych:

 • Schedule D Worksheet
 • Linia 10 - arkusz zwrotu stanowego i lokalnego podatku dochodowego
 • Linie 16a i 16b - arkusz dotyczący metody uproszczonej, opodatkowane renty i emerytury
 • Linie 20a i 20b - arkusz świadczeń socjalnych
 • Linia 32 - Arkusz odliczeń na IRA
 • Linia 44 - Qualified Dividends and Capital Gain Tax Worksheet
 • Linia 51 - Arkusz ulgi podatkowej dla dzieci

Narzędzie uzupełnia pięć dodatkowych arkuszy:

 • Formularze wejściowe W-2, które obsługują do czterech pracodawców dla każdego z małżonków
 • Formularze wejściowe 1099-R emerytury dla maksymalnie czterech płatników dla każdego z małżonków
 • Formularz SSA-1099 do rejestracji świadczeń Social Security
 • Tabela podatkowa
 • Dziennik zmian, w którym zapisywane są zmiany w arkuszu kalkulacyjnym

Wszystkie arkusze w skoroszycie 1040 są chronione hasłem. Większość podstawowych formuł jest ukryta, ale można swobodnie dodawać nowe arkusze do pliku lub tworzyć łącza do innych skoroszytów. Reeves zauważa, że arkusz jest skonstruowany w taki sposób, że prawidłowe korzystanie z niego oznacza, że użytkownik nie będzie musiał mieć dostępu do żadnej z chronionych komórek. Nowością w tym roku jest natomiast możliwość dodawania komentarzy do niezabezpieczonych komórek, co nie było możliwe w poprzednich wersjach. Jak widać na rysunku 2, arkusz kalkulacyjny oferuje również ograniczoną kontrolę błędów.

Rysunek2: Arkusz kalkulacyjny oferuje ograniczone podpowiedzi dotyczące sprawdzania błędów.

Chociaż Reeves rozdaje arkusz kalkulacyjny, przyjmuje datki uznaniowe, które wykazuje w zeznaniu podatkowym jako dochód. Przekazuje również 10 procent wszystkich wpłat na rzecz swojego kościoła. Wersje formularza 1040 oparte na arkuszu kalkulacyjnym są dostępne dla lat podatkowych od 1996 do 2011 na stronie internetowej Reevesa.

Powiązane artykuły:

 • Nowe zasady raportowania w 2012 roku
 • Osoby przygotowujące więcej niż 10 zeznań podatkowych muszą teraz złożyć e-file

David Ringstrom, CPA kieruje Accounting Advisors, Inc. z siedzibą w Atlancie, firmą konsultingową zajmującą się arkuszami kalkulacyjnymi i bazami danych. Skontaktuj się z Davidem pod adresem [email protected] i rozważ udział w jednym z jego webcastów szkoleniowych Microsoft Excel prezentowanych przez partnera CPE Link z ramienia AccountingWEB.