David Ringstrom, CPA

Wieloletni użytkownicy programu Word mogą pamiętać o przydatnej funkcji w programie Word 2007 i wcześniejszych o nazwie Zmniejsz jedną stronę. Ta niezwykle przydatna funkcja umożliwia zmniejszenie rozmiaru czcionki w dokumencie na tyle, aby na końcu nie pozostała pusta strona. Może się wydawać, że ta funkcja zniknęła z Worda 2010 i 2013, ale można ją łatwo wskrzesić.

Jednym z podejść jest dodanie polecenia Zmniejsz jedną stronę do paska narzędzi szybkiego dostępu. Jak pokazano na rysunku 1:

  • Kliknij strzałkę znajdującą się na końcu paska narzędzi szybkiego dostępu, a następnie wybierz polecenie Więcej poleceń.
  • Z listy opcji należy wybrać zakładkę Podgląd wydruku, a następnie dwukrotnie kliknąć polecenie Zmniejsz jedną stronę.
  • Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Opcje programu Excel.

Zaletą dodania ikony do paska narzędzi szybkiego dostępu jest to, że zyskuje ona również skrót klawiaturowy. Naciśnij klawisz Alt, aby wyświetlić skrót klawiaturowy dla nowej ikony, jak pokazano na rysunku 1.

Rysunek 1: Dodaj polecenie Zmniejsz jedną stronę do paska narzędzi szybkiego dostępu.

Druga alternatywa może złagodzić frustrację związaną z nowym trybem podglądu wydruku wprowadzonym w pakiecie Office 2010, znanym jako Widok zza kulis, pokazanym na rysunku 2. Wieloletni użytkownicy programu Word pamiętają, że w programie Word 2007 i późniejszych wyświetlane było oddzielne okno Podgląd wydruku, pokazane na rysunku 3. Możesz przywrócić ten "klasyczny" ekran podglądu wydruku, który zawiera również przycisk Zmniejsz, aby dopasować, jak pokazano na rysunku 4:

  • Kliknij strzałkę znajdującą się na końcu paska narzędzi szybkiego dostępu, a następnie wybierz polecenie Więcej poleceń.
  • Z listy opcji wybieramy zakładkę Plik, a następnie dwukrotnie klikamy na Podgląd wydruku Tryb edycji.
  • Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Opcje programu Excel.

Rysunek 2: W pakiecie Office 2010 i nowszych można uzyskać dostęp do nowego trybu podglądu wydruku w widoku Backstage.

Rysunek 3: W programie Word 2007, Podgląd wydruku otwierał się w osobnym oknie.

Rysunek 4: Dodaj klasyczny ekran podglądu wydruku do swojego paska narzędzi szybkiego dostępu.

W tym momencie osiągnąłeś następujące cele:

  • Przywróciłeś tradycyjne okno podglądu wydruku w programie Word 2010 lub 2013.
  • Przywróciłeś dostęp do polecenia Zmniejsz jedną stronę w programie Word 2010 lub 2013.
  • Utworzenie skrótu klawiaturowego dla klasycznego okna podglądu wydruku.

Przeczytaj więcej artykułów autorstwa Davida Ringstroma.

O autorze:

David H. Ringstrom, CPA, kieruje firmą Accounting Advisors, Inc. z siedzibą w Atlancie, zajmującą się doradztwem w zakresie oprogramowania i baz danych, świadczącą usługi szkoleniowe i konsultingowe na terenie całego kraju. Skontaktuj się z Davidem pod adresem [email protected] lub śledź go na Twitterze. David przemawia na konferencjach na temat Microsoft Excel i prezentuje webcasty dla kilku dostawców CPE, w tym dla partnera CPE Link AccountingWEB.