W nieprawdopodobnym mash-upie Matt Parker z Think Maths oferuje darmowe narzędzie, które przekształca wybrane przez nas zdjęcie cyfrowe w arkusz kalkulacyjny Excela. Według strony internetowej", zdjęcia cyfrowe są w rzeczywistości tylko arkuszami kalkulacyjnymi. Kiedy robisz zdjęcie, twój aparat mierzy ilość czerwonego, zielonego i niebieskiego światła padającego na każdy piksel, szereguje je w skali od 0 do 255, a następnie zapisuje te wartości w arkuszu kalkulacyjnym." Strona Parkera jest w stanie wyodrębnić wspomniane wartości ze zdjęcia cyfrowego, zapisać wartości liczbowe w komórkach arkusza, a następnie użyć funkcji Formatowanie warunkowe Excela do odtworzenia zdjęcia.

Jeśli masz program Excel 2007 lub nowszy, możesz sam wypróbować tę technikę:

  • Wejdź na stronę http://think-maths.co.uk/spreadsheet i wybierz wybrane przez siebie zdjęcie, jak na rysunku 1.
  • Kliknij przycisk Download Excel, aby pobrać wynikowy plik Excela.

Rysunek 1: Każde zdjęcie cyfrowe można przekształcić w arkusz kalkulacyjny programu Excel.

Uwaga: Wynikowy arkusz kalkulacyjny to plik XLSX, który można otworzyć w programie Excel 2003 i wcześniejszych, jeśli zainstalowano pakiet zgodności z pakietem Office. Nie zawracaj sobie tym głowy, bo jedyne, co zobaczysz, to garść liczb - bez fotografii. Parker polega na funkcji dostępnej tylko w Excelu 2007 i nowszych.

Na początku Twoje zdjęcie będzie wyglądało jak na rysunku 2, ale jeśli je powiększysz, będziesz mógł zobaczyć swoje zdjęcie, jak na rysunku 3. Istnieje kilka sposobów powiększania arkusza kalkulacyjnego programu Excel:

  • Jeśli używasz myszy z kółkiem przewijania, przytrzymaj klawisz Ctrl podczas kręcenia kółkiem przewijania.
  • Wybierz opcję Zoom na karcie Widok, a następnie określ 10 w polu niestandardowym.
  • Użyj suwaka Zoom w prawym dolnym rogu ekranu, jak pokazano na rysunku 4. Możesz włączyć lub wyłączyć suwak zoomu, klikając najpierw prawym przyciskiem myszy na pasku stanu programu Excel w dolnej części ekranu.

Rysunek2: Dopóki nie powiększysz zdjęcia, będziesz widział tylko jego niewielki fragment.

Rysunek 3: Zdjęcie głowy autora w formie arkusza kalkulacyjnego programu Excel.

Rysunek4: Suwak Zoom pojawia się w prawym dolnym rogu większości ekranów Excela.

Po zapisaniu danych liczbowych z pliku cyfrowego w arkuszu kalkulacyjnym odtworzenie zdjęcia jest prostą kwestią użycia funkcji Formatowanie warunkowe Excela do pokolorowania komórek. Aby zobaczyć, jak to działa:

  • Kliknij dowolną komórkę w obrębie swojego zdjęcia.
  • Z karty Strona główna wybierz polecenie Formatowanie warunkowe, a następnie Zarządzaj regułami.

Jak widać na rysunku 5, technika ta opiera się na Graded Color Scale, gdzie liczby od 0 do 255 odpowiadają określonym odcieniom koloru. W ten sposób, zapisując dane liczbowe z fotografii cyfrowej, Parker jest w stanie odtworzyć dowolne zdjęcie cyfrowe w arkuszu kalkulacyjnym Excel.

Rysunek 5: Funkcja formatowania warunkowego w programie Excel konwertuje liczby od 0 do 255 na odcienie kolorów.

Czapka z głów dla Billa Jelena, aka Mr. Excel, za zwrócenie mojej uwagi na stronę Think Math.

Przeczytaj więcej artykułów autorstwa Davida Ringstroma.

O autorze:

David H. Ringstrom, CPA kieruje firmą Accounting Advisors, Inc. z siedzibą w Atlancie, zajmującą się doradztwem w zakresie oprogramowania i baz danych, świadczącą usługi szkoleniowe i doradcze na terenie całego kraju. Skontaktuj się z Davidem pod adresem [email protected] lub śledź go na Twitterze. David przemawia na konferencjach na temat Microsoft Excel i prezentuje webcasty dla kilku dostawców CPE, w tym partnera AccountingWEB - CPE Link.